Petroleumsnæringen som hellig ku

19. desember 2012

 

Hanna E. Marcussen og Harald A. Nissen. Foto: Helle Bakke

– Dagens oljepolitikk er ikke forenlig med målet om å sikre et variert, mangfoldig og konkurransedyktig norsk næringsliv, skrev MDGs nasjonale talspersoner i Klassekampen i forrige uke.

 (Innlegget ble først publisert i Klassekampens papirutgave 12. desember) 

 

Statens pensjonsfond utland er blitt vårt store fremtidshåp, og petroleumsnæringen derfor vår hellige ku. 

Den norske økonomien er i dag sterkt presset på grunn av rekordhøy aktivitet i petroleumssektoren. Statistikken viser en tiltakende og urovekkende todeling i norsk økonomi. Mens ordretilgangen for petroleumsnæringen skyter i været, opplever den tradisjonelle industrien svekket konkurranseevne og redusert aktivitet. Det er ikke tilfeldig.

 

Økende kostnader 

Dagens oljepolitikk er ikke forenlig med målet om å sikre et variert, mangfoldig og konkurransedyktig norsk næringsliv. Flere av utbyggingsprosjektene på sokkelen har enorme kostnadsoverskridelser. Fire pågående utbyggingsprosjekter, Goliat, Valhall, Yme og Skarv sprekker med til sammen 40 milliarder kroner. Heldigvis for utbyggerne kan 78 prosent av regningen dyttes over på det norske folk fordi selskapene kan skrive av alle kostnader i forbindelse med offshorevirksomhet.

Direktøren for Statistisk sentralbyrå, Ådne Cappelen, mener overskridelsene kan påvirke store deler av det norske samfunnet. Han ønsker at myndighetene begynner å styre investeringsnivået. Samtidig mener OECD at det er risiko for at «hollandsk syke» kan ramme Norge. En galopperende lønns- og prisspiral gjør landet stadig mindre konkurransedyktig. En like galopperende boligprisspiral skaper stadig flere tapere på boligmarkedet. Resultatet er at en hel generasjon unge strever med å skaffe seg bolig. I tillegg er den voksende petroleumsøkonomien i ferd med å skvise ut alt annet næringsliv. Hvorfor kan petroleumsnæringen herje slik med norsk økonomi?

 

Mesteparten må bli liggende

Åpenbart fordi noen tror at vi skal leve av inntektene fra olje og gass i mange år fremover. Slik har Statens pensjonsfond utland er blitt vårt store fremtidshåp, og petroleumsnæringen vår hellige ku. Men Norge verken kan eller bør leve av overskuddet fra petroleumsnæringen i flere generasjoner fremover. Kan ikke fordi klimakrisen krever at mesteparten av verdens kjente reserver av fossil energi må bli liggende i bakken. Bør ikke fordi dagens oljepolitikk skader arbeidstakere, gründere, boligsøkere og investorer.

Vi foreslår derfor at regjeringen avslutter tildelingen av nye områder på norsk sokkel. Da vil norsk økonomi, sakte, men sikkert, begynne å tilpasse seg fremtiden. En rekke Europeiske land er allerede i gang med omstillingen til et fossilfritt samfunn. Mulighetene for å tenke nytt her i Norge er store. Vi har store økonomiske og teknologiske ressurser, som kan utvikles når petroleumsindustrien løsner sitt kvelende grep rundt strupen på fastlandsindustrien.

 

Investere i fremtiden 

Derfor trenger Norge ledere som har en bedre og grønnere fremtid å tilby unge mennesker. En fremtid der de kan bruke sin kompetanse til å skape de nye næringer, teknologier, produksjonsmetoder og produkter som kan bli en del av et fornybart samfunn. Den norske regjeringen må våkne opp fra utopien om at oljeeventyret kan fortsette i tiår etter tiår. Investeringene på norsk sokkel må reduseres kraftig slik at den norske økonomien kan kjøles ned og vekstspiralene brytes. Først da kan vi investere i fremtiden.

Hanna E. Marcussen,
nasjonal talskvinne, Miljøpartiet De Grønne

Harald A. Nissen,
nasjonal talsmann, Miljøpartiet De Grønne

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny