Vår plan for Norge etter oljen

04. september 2017

Miljøpartiet De Grønne tror på verden etter olja, på teknologi og på Norges mange muligheter. Nå lanserer vi vår plan for å omstille Norge og utvikle et grønt næringsliv.

– Verden er i endring nå. Stadig flere land går over fra fossil til fornybar energi. Vi må erkjenne at olja vi i dag leter etter, ikke vil være lønnsom lenger om få år. Å fortsette å satse på olje er en kjemperisiko for det norske folk. Nå må vi heller bruke ressursene våre på å skape framtidas grønne arbeidsplasser. I stedet for å gi milliarder i skattelettelser bør vi bruke pengene målrettet på virkemidler vi vet har effekt på innovasjon og jobbskaping, sier Une Aina Bastholm, talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

Omstilling av hele Norge

De Grønnes mål er å skape om lag 10 000 arbeidsplasser hvert år i femten år. 10 milliarder kroner skal settes av til omstillingstiltak i året. I tillegg vil vi gi penger til gründere og innovasjon.

-Å slutte med olje er ikke å skru av lyset. Vi er flinke her i Norge. Vi har høy utdanning, omstillingsevne og høy tillit, så dette får vi til. Men da må vi ikke misbruke de unike mulighetene vi har nå. Vi må begynne å flytte pengene og de dyktige ingeniørene våre fra olja og over i framtidsnæringene, sier Bastholm.

Som eksempler på hva oljearbeidere skal jobbe med i framtiden nevner hun bygging av nullutslippsskip, veier, havvindmøller og lukkede oppdrettsanlegg. Ved å flytte oljearbeiderne til bioøkonomi, marin og maritim industri kan vi også utnytte Norges konkurransefortrinn og muligheter for grønn verdiskaping.

Flere gründere og mer innovasjon

De Grønne vil i tillegg satse stort på grønne gründere. Ny forskning fra BI viser at to tredjedeler av verdiskapingen i norsk privat sektor kom i nyetablerte bedrifter i perioden 2003 til 2014. Totalt ble 220 000 fulltids arbeidsplasser skapt i oppstartsbedrifter i denne perioden.

– Dette er fantastiske nyheter og viser hvilket enormt potensiale som ligger i jobbskaping i nyetablerte bedrifter. Vi foreslår både å styrke ordninger vi vet funker i Norge i dag, og å følge flere suksessoppskrifter fra andre land. Slik kan vi skape enda flere nye jobber i årene framover, sier Bastholm.

Les mer om De Grønnes tiltak for å skape grønne jobber her.
Artikkelen fortsetter under dokumentet.

Fakta: De Grønnes innovasjons- og gründerpakke

 • Styrke Skattefunn og etablere Miljøfunn
 • Støtte såkalte “game-changer-selskaper”
 • Utvide skattefradraget for investeringer i bedrifter
 • Bruke offentlige innkjøp offensivt
 • Satse på grønn forskning
 • Styrke katapultsentrene kraftig
 • Støtte såkornfond

Fakta: De Grønnes omstillingspakke

 • Etterutdanning og omskoleringstilbud til oljearbeidere
 • Redusere arbeidsgiveravgiften, for lavtlønte
 • Etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer og bioteknologi
 • Støtte til etablering av næringer knyttet opp til marine alger, tang og tare
 • Øke støtten til Enova for å realisere prosjekter i industri og transport, spesielt rask utrulling av landstrøm og infrastruktur for elferger
 • Gi tilskudd til lukkede oppdrettsanlegg
 • Øke avskrivningene for skipsbygging, innføre en byggelånsordning for skipsbyggingsindustrien og et nytt fond for grønn skipsfart
 • Stille krav om utslippsfrie ferger på alle fergestrekninger
 • Dekke 80 prosent av kostnadene ved store kollektivutbygginger i storbyene
 • Etablere en reell skattefradragsordning for energieffektivisering
 • Gjennomføre en storstilt satsing på havvind og finansiere en fullskala testpark

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny