Rasmus Hansson

Rasmus Hansson om dagens Mongstad-høring

20. januar 2014

 

I dagens høring om Mongstad-saken i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sa Stoltenberg at det viktigste er at Norge nå har fått på plass et teknologiutviklingssenter. Han hevder dermed at prosjektet ikke var noen fiasko, selv om det ikke ble noe av selve månelandingen – nemlig et fullskala renseanlegg for CO2. Hansson har en annen oppfatning av situasjonen.

– Fullskala CO2-håndtering på Mongstad har vært en fiasko. Et testsenter er vel og bra. Vi heier på det. Men alle med en viss politisk hukommelse, Stoltenberg inkludert, vet at et fullskala renseanlegg var det primære. Å komme i dag å si at et testsenter var det viktigste, er en åpenbar pynting av virkeligheten, sier Hansson.

I USA har de hatt et fullskala renseanlegg for gasskraftverk siden 1982. Å jobbe for  å gjøre slike anlegg mer lønnsomme er et positivt mål, men heller ikke Mongstad-prosjektet har klart å levere dette. Ifølge Statoil har prosjektet ført til mellom 0 og 10 prosent økt lønnsomhet. Det er lett å se for seg at vi kunne fått mye større klimagevinst igjen for de over 7 milliarder kronene dersom vi hadde investert dem annerledes.

Gasskraftverket var det viktigste for regjeringen

De Grønnes stortingsrepresentant mener også at Stoltenberg langt på vei bekreftet at regjeringen aldri vurderte å si nei til et gasskraftverk på Mongstad.

Rammene for debatten handlet om et fullskala renseanlegg. Men i løpet av høringen er det blitt stadig tydeligere at det først og fremst handlet om å bygge et gasskraftverk.

– Det var tydelig viktigere for regjeringen og Statoil å bygge gasskraftverk enn å bygge CO2-renseanlegg, sier Hansson.

De Grønne kritiske fra begynnelsen

– Alle de andre partiene på Stortinget har vært med på å fatte beslutningene om å sette i gang Mongstad-prosjektet. Vi har vært kritiske til fullskala CO2-renseprosjekt på Mongstad hele tiden, sier Hansson. Dette ble vi latterliggjort for under valgkampen, men kritikken kunne uteblitt om rapporten til  Riksrevisjonen ikke hadde blitt holdt tilbake. Beleilig nok til etter at valgkampen var over.

Hansson mener likevel ikke det er grunnlag for å si at Stortinget ble lurt.

– Nei, men Stortinget sov i timen. Det manglet ikke på advarsler, sier han.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny