Sogn Jord- og Hagebruksskule

Regjeringen kan redde økologisk landbruksskole

28. mai 2014

Det  er avgjørende at Norge har en skole som tilbyr kompetanse innen økologisk matproduksjon. Nå står Norges eneste økologiske utdanning i fare for å legges ned.

I år skal Sogn og Fjordane fylkesting avgjøre videre drift eller nedlegging av Sogn Jord- og Hagebruksskole. I dagens spørretime på Stortinget spurte Rasmus Hansson kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om regjeringen kommer til å gi det unike kompetansemiljøet på Sogn Jord- og Hagebruksskole den nødvendige støtten for å få fortsette.

Unik kompetanse

Den videregående skolen i Aurland i Sogn og Fjordane, er den eneste i landet som gir et helhetlig undervisningstilbud i økologisk landbruk. Skolen utdanner agronomer med praktisk, så vel som teoretisk, kompetanse i økologisk landbruk, og har også studenter fra utlandet.

– Dette er en unik linje, som forsyner Norge med viktig økologisk kompetanse. Det er en stadig etterspørsel etter denne typen kunnskap i Norge i dag, sa Hansson i spørretimen.

Siden 1995 har skolen utviklet en et unikt kompetansemiljø, i dag driver de blant annet med etter- og videreutdanning for bønder innen ysting, ølbrygging, økoturisme, birøkt, økologisk landbruk, fruktdyrking og urtedyrking.

Mangler 12 millioner

Det er bred politisk enighet om å beholde skolen. Det kortsiktige investeringsbehovet er på 43 millioner kroner. Nå mangler bare 12 millioner av dette for å redde skolen. Rasmus Hanson mener regjeringen må dekke dette.

– Alle aktører anerkjenner hvor viktig denne linjen er. Regjeringen er helt nødt til være sitt ansvar bevisst.

Vil ikke gjøre unntak

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte på Hansons spørsmål ved å vise til at det er fylkeskommunene som har ansvar for videregående skole. Regjeringen har mulighet til å dele ut ekstra tilskudd til enkelte skoler, men kunnskapsministeren ønsker ikke å forskjellsbehandle.

– Det blir urettferdig mot alle andre videregående skoler i landet at Sogn Jord- og Hagebruksskole skal få en særbehandling.

Listhaug må ta ansvar

Hansson fulgte opp svaret til kunnskapsministeren ved å etterlyse et helhetlig ansvar fra landbruksministeren.

– Spørsmålet om et mer miljøvennlig landbruk som alle aktører sier vi må ha, kan ikke stoppes av regjeringens vilje til å bevilge 12 millioner kroner. Her må landbruksministeren inn og garantere pengene.

Sogn Jord- og Hagebruksskule har vært på randen av nedleggelse på grunn av manglende økonomisk prioritering svært ofte. For å hindre dette dersom vi hadde hatt makten satte vi av 20 millioner kroner for å sikre skolens videre drift i vårt alternative statsbudsjett.

Les om Miljøpartiet De Grønnes politikk på jordbruk og økologi her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny