Riktig av Norge å støtte Mali og FN

Riktig av Norge å støtte Mali og FN

04. juni 2013

Den rødgrønne regjeringen varslet den 3. juni at Norge vil delta med 20 personer i FNs fredsbevarende operasjon i Mali, MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Miljøpartiet De Grønne støtter norsk deltakelse i FN-styrken.

Det norske bidraget består av fem stabsoffiserer, femten personer til en analyse- og informasjonsenhet, og fem politifolk som skal drive opplæring av politi i FN-regi. FN-styrken er bredt sammensatt, og halvparten av styrken består av bidrag fra afrikanske land som allerede er på plass i Mali.

MINUSMA har blitt opprettet som følge av resolusjon 2100 som ble vedtatt av FNs Sikkerhetsråd den 25. april. Formålet med operasjonen er å støtte opp under den politiske prosessen i Mali slik at presidentvalget kan gjennomføres i juli, beskytte sivilbefolkningen og sørge for at internt fordrevne kan vende hjem og få humanitær hjelp.

– Vi er opptatt av at Norge skal støtte opp om fredsbevarende operasjoner i FN-regi framfor NATO, og er positive til økt bruk av sivile fredsstyrker, sier Harald A. Nissen, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Han mener det er riktig av Norge å bidra til en demokratisk utvikling og sikkerhet i Mali gjennom deltakelse i MINUSMA. Nissen legger vekt på at dette ikke er en offensiv operasjon, men en fredsbevarende og stabiliserende styrke, og at operasjonen er forankret i et enstemmig vedtak i FNs Sikkerhetsråd.

– Samtidig må vi være klar over at dette er en svært kompleks konflikt, og at det er blitt begått overgrep av både den maliske regjeringen og ulike opprørsgrupper, sier Nissen.

Han understreker at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten, og FNs tilstedeværelse må være et supplerende virkemiddel i tillegg til forhandlinger mellom partene.

– Spesielt viktig vil det være med økonomisk og sosial utvikling i Nord-Mali hvor tuaregene har blitt diskriminert og marginalisert gjennom mange år, sier Nissen.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny