Rio+20: MDG skuffet over slutterklæring

19. juni 2012

Toppmøtet om bærekraftig utvikling finner sted i Rio de Janeiro fra 20-22. juni. Foto: Wikimedia Commons

I dag åpner konferansen om bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro i Brasil. Toppmøtet er en oppfølging av konferansen i 1992 i samme by, og har derfor fått navnet “Rio+20”. 50 000 representanter for frivillige organisasjoner, regjeringer og FN-organisasjoner er samlet for å diskutere hvordan verden skal løse klima-, miljø- og ressurskrisen. Et av hovedtemaene under konferansen er behovet for en grønn økonomi.

Tirsdag kveld ble det oppnådd enighet om et utkast til slutterklæring, som bl.a inneholder “bærekraftsmål” på en rekke områder. Miljøpartiet De Grønne mener at teksten er for vag og lite forpliktende.

–  Det er nesten ingen tidsfrister eller mekanismer for å sikre at målene blir nådd. Planeten trenger handling, ikke flere festtaler, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for De Grønne.

– Teksten sier ikke noe om prising av økosystem-tjenester, og den bringer oss ikke nærmere en grønn økonomi som inkluderer verdien av naturressurser, sier Marcussen.

Også andre europeiske grønne partier er kritiske. Eva Joly, leder i Europaparlamentets utviklingskomité for De Grønne (Europe Écologie-Les Verts), uttalte til NTB igår at hun er skuffet over at det ikke var enighet om å styrke UNEP ved å gjøre det til en FN-organisasjon.

Marcussen håper at sluttdokumentet vil bli vesentlig styrket i løpet av de neste tre dagene.

– Nå er det viktig at det sivile samfunn holder presset oppe. Dette handler om fremtiden til kommende generasjoner, og Rio+20 er en historisk mulighet som verdens ledere ikke har lov til å skusle bort, avslutter hun.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny