Rusomsorg, ikke straff

Rusomsorg, ikke straff

04. juni 2015

Talsperson for De Grønne Rasmus Hansson holdt nylig et innlegg i Stortinget hvor han tok til orde for en mer effektiv og human ruspolitikk.

De Grønnes utgangspunkt i ruspolitikken er respekt for den enkeltes situasjon og behov. Norsk narkotikapolitikk har ikke medført de ønskelige resultater, men tvert om bidratt til mer segregering, forfall og avhengighet.

– Hvert liv teller, også i ruspolitikken. Det er nettopp målet om skadereduksjon som gjør at vi støtter forslagene om å tillate heroinassistert behandling og andre inntaksmåter enn injisering, samt også andre stoffer enn heroin, sa Rasmus Hansson under sitt debattinnlegg.

Hjelp, ikke straff

I dag er straff det primære virkemiddelet i kampen mot narkotika, og total rusfrihet et overordna mål. Store ressurser brukes til å jakte på og straffe brukerne, istedenfor å hjelpe dem ut av avhengigheten.

– For oss er dette en gåte. Straff er definert som et onde påført i den hensikt at den skal føles som et onde. Det er helt feil virkemiddel for alle former for avhengighet. De som ikke klarer å leve opp til idealet om total rusfrihet faller utenfor. Brukerne nektes tiltak som gir livskvalitet og mestring mens de fortsatt bruker rusmidler. Mange dør unge, sa Hansson.

Visjonen om total rusfrihet dreper

Portugal forlot strafferegimet 1. juli 2001. De hadde tidligere store problemer med rusavhengighet, men nå går rusmisbruket nedover, også blant unge. I 2011 hadde Norge 262 overdosedødsfall. Portugal hadde 29. Det er prisen Norge betaler for visjonen om total rusfrihet.

– På et område hvor Norge så åpenbart ikke har funnet de beste løsningene, er det livsviktig at vi nå begynner å fremme tiltak som kan få ned de skyhøye overdosestatistikkene, som gir verdighet og reduserer den belastningen narkotika påfører samfunnet ellers, sa Hansson.

Bygg opp individet

Innvendingen mot skadereduserende tiltak er at de kan stå i veien for en overordnet målsetning om total rusfrihet. Men det er på tide å innse at den målsetningen er en utopi. Istedenfor å straffes, burde rusavhengige bygges opp til å ta de beste valgene for seg selv.

– Vurderingen bør gjøres av kvalifisert helsepersonell. At brukerne velger sprøyterom er bedre enn parker, gatehjørner og ensomme rom. Samtidig må varige botilbud og fast oppfølging fra kommunehelsetjenesten være på plass helt til brukeren er moden for å klare seg på egne bein, sa Hansson.

Du kan lese hele innlegget til Rasmus Hansson her. (Starter 12:14)

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny