– Rydd i eget hus, Solhjell!

04. desember 2012

Foto: Wikimedia Commons

KLIMA: Det er bra at Norge har en offensiv holdning i Qatar, men regjeringen må gjøre langt mer på hjemmebane for å imponere oss, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

I dag reiser miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) til Qatar for å delta i klimaforhandlingene i Doha. Også representanter for Miljøpartiet De Grønne er på plass for å følge forhandlingene med Hallvard Surlien, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, og Kristin Eriksen, styremedlem i Ås MDG og arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom.

– Det viktigste blir å få på plass en juridisk bindende klimaavtale som gjør det FNs klimapanel sier er nødvendig for å stanse alvorlige klimaendringer, sier Marcussen.

Hun ønsker Solhjell lykke til, men vil samtidig å utfordre statsråden på at Norge kan gjøre mer for verdens klima.

– Norge kan ta en langt større andel av kuttene våre hjemme. I stedet legger regjeringen opp til omfattende kjøp av klimakvoter for å nå målsetningene i klimaforliket, sier Marcussen.

Hun peker på at kjøp av klimakvoter har en usikker klimaeffekt, ettersom mange av prosjektene ville blitt gjennomført uansett.

I den alternative klimameldingen til Miljøpartiet De Grønne som ble lagt fram i juni viser partiet at det er mulig å kutte 40% av norske klimagassutslipp innen 2020 – uten å kjøpe klimakvoter. I klimaforliket har regjeringen forpliktet seg til 30% kutt innen 2020, og at 2/3 av kuttene skal tas i Norge.

Det mener Marcussen ikke holder.

– FN sier at de rike landene må kutte 40% innen 2020 dersom en skal hindre alvorlige klimaendringer. Da kan ikke de rike landene skyve ansvaret over på verdens fattige, sier hun.

I tillegg til å ta et større ansvar for egne utslipp, mener Marcussen at Norge kan bidra til å finne innovative måter å finansiere Det Grønne Klimafondet på.

– En måte å gjøre dette på er en internasjonal skatt på finanstransaksjoner, en såkalt Tobin- eller Robin Hood-skatt. Vi foreslo at regjeringen burde innføre dette i vårt alternative statsbudsjett for 2013, sier Marcussen.

Les Miljøpartiet De Grønnes alternative klimamelding her.
Les vårt grønne statsbudsjett for 2013 her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny