Skal været redde klimaet?

10. mai 2012

Tirsdag slapp Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) tallene for CO2-utslipp fra Norge i 2011, du kan lese dem her. De viser en nedgang fra 2010 til 2011 på 2,3%. Ved første øyekast skulle en tro at dette var resultat av en villet politikk fra den rødgrønne regjeringen. Dessverre er ikke det tilfellet. Ifølge SSB skyldtes nedgangen et usedvanlig varmt år, hvor alle månedene bortsett fra februar har vært varmere enn normalt. Kombinert med at strømprisene har vært lave, har dette ført til reduserte utslipp fra oljefyring.

Det er selvfølgelig bra at utslippene går ned, men Miljøpartiet De Grønne mener at vi ikke kan la været avgjøre om klimagassutslippene går opp eller ned. Det er grunn til å tro at klimagassutslippene kommer til å øke de neste årene. Dette henger sammen med at 2011 var et rekordår for nye funn av fossile ressurser, med hele 22 funn, med Aldous/Avaldsnes utenfor Stavanger og Ishav/Skrugard i Barentshavet som de mest betydningsfulle. Regjeringen legger opp til at de nye funnene skal utnyttes, og det vil gi store utslipp fra norsk sokkel.

Selv om utslippene fra petroleumssektoren gikk litt ned fra 2010-2011, har utslippene fra sektoren økt med 78% fra 1990-2011, og tall fra Klif viser at oljeindustrien står for 9 av de 10 største utslippspunktene. Det er gasskraftverket på Mongstad som har de største utslippene, og planene om å rense utslippene fra anlegget er helt i det blå.

Klimameldingen som ble lagt fram i april inneholder ingen tiltak som tar sikte på å redusere aktiviteten på norsk sokkel for å få ned utslippene så det monner. Det eneste konkrete tiltaket regjeringen kommer med er en minimal økning av CO2-avgiften og et mål om å elektrifisere olje- og gassfelt. MDG mener at elektrifisering ikke må bli brukt for å legitimere økt utbygging. Det mest effektive tiltaket er veldig enkelt: La oljen bli liggende igjen på havbunnen.

Vi har programfestet et 20-årig moratorium (pause) i letetillatelser på norsk sokkel, og ønsker ikke å tildele nye konsesjoner til utvinning av olje og gass. Det vil gi hindre at store mengder CO2 blir sluppet ut i atmosfæren de neste årene. Samtidig ønsker De Grønne å fjerne skattefritaket og subsidene til oljebransjen for å gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar energi. Det er i dag et stort problem for fastlandsindustrien at ingeniørene trekkes til oljesektoren som kan tilby de høyeste lønningene, og at den norske økonomien blir stadig mer oljeavhengig.

Miljøpartet De Grønne mener klimaendringene utgjør en for stor trussel til at vi kan satse på at været gir oss lavere utslipp. Vi trenger en offensiv, framtidsrettet klima- og miljøpolitikk som skaper grønne arbeidsplasser og klarer spranget fra fossil- til fornybaralderen – uansett vær.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny