Politiet i Oslo

Skeptisk til bevæpning av politi

17. februar 2015

De Grønne er svært skeptiske til permanent bevæpning av norsk politi. Våpen i gatene utfordrer våre verdier og tilliten til hverandre, og kan på sikt gjøre samfunnet mer utrygt.

Debatten om bevæpning av norsk politi har pågått lenge. Den blusset opp igjen i helgen som følge av terrorangrepet i København.

De Grønne er imot bevæpning av politiet, og mener at mer våpen gir mer utrygghet. Vi tar på alvor at Norges politilederforbund mener bevæpnet politi kan føre til et våpenkappløp mellom politi og kriminelle miljøer.

Vi er også skeptiske til midlertidig bevæpning basert på et generelt økt trusselbilde som ikke er åpent diskutert i Stortinget og offentligheten. Det kan alt for fort virke mot sin hensikt.

En innskrenking av frihet
– Allerede i dag kan politiet i Norge ta til våpen i spesifikke situasjoner som den vi så i København i helgen. Det er få situasjoner hvor en forhåndsbevæpning vil være såpass avgjørende at det trumfer de negative følgene av mer våpen i gatene. For mange oppleves mer våpen i gatene utrygt og som en innskrenking av frihet, og det må vi ta innover oss, sier Rasmus Hansson.

Det er forståelig at Politiets Fellesforbund ønsker å kunne bære våpen, men også for politiet vil dette være et stort ansvar og kunne gi nye, krevende oppgaver.

Vi kan forebygge oss ihjel
– Mye tyder på at Norge og Europa kan komme til å stå overfor et generelt økt trusselbilde i mange år framover. Men vi kan forebygge oss i hjel som samfunn, om vi velger det. Et samfunn hvor vi hele tiden er på vakt for hverandre vil raskt bli mer utrygt og øke voldsbruken, ikke forebygge den, sier Hansson.

Les mer om denne saken:

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny