Forsidebilde

Snart 200 lister klare

17. mars 2015

De Grønne vokser i antall medlemmer, og i antall lokallag og lister. Vi ligger nå an til å stille om lag 200 lister, som allerede er langt høyere enn i sist valg. Vi vil være en stemme for klima, miljøet, dyrene og et mer medmenneskelig samfunn med fokus på økt livskvalitet fremfor økt materielt forbruk.

Mange steder for første gang

– For første gang stiller vi lister over hele landet, med et svært ambisiøst mål om å stille totalt 300 lister til høsten. Vi vil gi folk et nytt og reelt, grønt alternativ i høstens valg, sånn at vi kan starte det grønne skiftet lokalt, sier Hilde Opoku, nasjonal talsperson for De Grønne.

I dag har bare litt over 100 lag valgt lister, men svært mange lag vi avholde nominasjonsmøter frem mot fristen 31. mars. I tillegg opplever vi stadig tilvekst av nye medlemmer, lag og lister.

Mangedoble antallet folkevalgte

Vi har i dag nær 30 folkevalgte, og er representert i alle storbyene. Målinger viser at vi kan mangedoble antallet folkevalgte i årets valg, og at de vil kunne avgjøre hvem som får makten en rekke steder, slik som Oslo og Bergen. Dette vil endre norsk politikk.

– Vi har nå lokallag som dekker 235 kommuner, dette inkluderer noen regionslag som dekker mer enn en kommune. I tillegg har vi fylkeslag i alle 18 fylker og bydelslag i alle Oslos 15 bydeler. De Grønne ønsker å være garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn, sier Opoku.

Vi har en listekampanje under slagordet Farg Norge grønt. Her kan du følge utviklingen til partiet, kommune for kommune, og melde deg som mulig listekandidat.

Kjenner du noen bra folk et eller annet sted i Norge? Tips vår regionsekretær for der vedkommende bor!

I disse kommunene mangler vi bare noen veldig få navn for å stille til valg:

Sogn og Fjordane: Sogndal,
Regionsekretær Kristin Hammerås: kristin.hammeras@mdg.no. Tlf: 920 19 629
——————
Vestfold:  Svelvik
Hedmark: Åmot
Regionsekretær Ingunn Emdal. ingunn.emdal@mdg.no. Tlf: 482 18 156
——————
Finnmark: Hammerfest
Regionsekretær Brynmor Evans. brynmor.evans@mdg.no. Tlf: 464 77 754

 

Fakta: De Grønnes valgkamp 2015

  • Sist lokalvalg i 2011 stilte De Grønne lister i 55 kommuner, i alle 18 fylker og alle 15 bydeler i Oslo, altså totalt 88 lister. Da kunne om lag bare halvparten av Norges befolkning stemme på De Grønne.
  • I 2015 har partiet et svært ambisiøst mål om å stille totalt 300 lister, innberegnet alle 18 fylker og alle Oslos 15 bydeler.
  • Målinger viser at partiet kan havne på vippen eller nær vippen i flere kommuner, som Oslo, Bergen, og Stavanger.
  • Har i dag 30 folkevalgte, og er representert i alle storbyene. Ligger an til å mangedoble antallet i årets valg.
  • Opplever stor medlemsvekst. Fra 2011 har medlemsantallet tjuedoblet seg fra om lag 270 til over 6.400 i 2015.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny