Svalbard

Avvikling av kull på Svalbard

12. juni 2015

I går kveld stemte De Grønne for et kriselån til Store Norske som et ledd i avviklingen av kulldriften på Svalbard.

– Ingen er tjent med at Store Norske går konkurs over natta. Forutsetningen for dette kriselånet må imidlertid være at det neste året brukes aktivt til å planlegge omstilling av Svalbard-samfunnet, og til å avklare Store Norskes rolle i en kullfri fremtid på Svalbard, sier Rasmus Hansson.

De Grønne stemte for en ekstrabevilgning i størrelsesorden 500 millioner kroner til Store Norske fordi kullselskapet sto på randen av konkurs. De Grønne har helt siden vi kom inn på Stortinget jobbet for å avvikle kulldriften på Svalbard, men Svalbardsamfunnet er avhengig av at avviklingen skjer på en ryddig og kontrollert måte.

Bruk lån på avvikling

På Stortinget i går krevde De Grønne at midlene som nå bevilges til Store Norske, skal brukes til en styrt avvikling av kullselskapet og til planlegging av alternativer.

De Grønne har drevet fram debatten på Stortinget om avvikling av kulldrift på Svalbard, både gjennom direkte forslag og i en rekke debatter om klima, energi, nordområdene og oljefondet.

De Grønne i bresjen

Den 9.12.14 la De Grønne fram et forslag på Stortinget om å avvikle kulldriften på Svalbard. Forslaget ble nedstemt, men vi fikk flertall for vårt andre forslag, at regjeringen må planlegge en bærekraftig framtid for Svalbard. Derfor skal kommende Svalbardmelding fra regjeringen for første gang inneholde en slik plan.

Les mer i Nordlys her.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny