– Stans norske oljesubsidier

– Stans norske oljesubsidier

13. januar 2016

Oljeprisen har falt til rekordlave nivåer. Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen bør svare med å kutte ut subsidiene til oljeindustrien.

– Tiden er overmoden for en skikkelig debatt om bruken av mange milliarder kroner i subsidier til en forurensende og stadig mer ulønnsom næring. Vi håper vårt forslag kan utløse denne debatten, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Norge brukte i 2015 drøyt 20 milliarder kroner på skattelette til oljeindustrien. Hansson mener fallet i oljeprisen betyr at det siste argumentet for disse subsidiene har forsvunnet. Nesten ingen nye oljefelt er lønnsomme med dagens oljepris.

Partiet fremmet før jul et forslag om å fase ut oljesubsidiene på Stortinget.

– Å videreføre subsidiene til disse prosjektene er å kaste fellesskapets penger ut av vinduet. Vi forventer at partier som Høyre og Arbeiderpartiet nå revurderer sin støtte til petroleumssubsidiene.

Det store fallet i oljeprisen er i ferd med å gjøre petroleumssubsidiene til et gigantisk tapsprosjekt for Norge. Hansson påpeker at store deler av subsidiene til norsk oljeindustri går til å dekke kostnadene ved leting etter oljefelt som ikke vil komme i produksjon før om flere tiår, lenge etter at Parisavtalen vil begrense etterspørselen etter dyre norske oljeressurser.

– Selv om oljeprisene går opp og ned er den langsiktige tendensen klar; I Paris ble verdens land enige om å gjennomføre en klimapolitikk som vil redusere etterspørselen og prisene på olje. Det betyr at det er de billigste oljeressursene som vil bli produsert. De ligger ikke i Norge.

De Grønne vil han en en forutsigbar nedtrapping av oljenæringa over 20 år, samtidig som det grønne næringsliv styrkes. Dette er helt nødvendig også med hensyn til de som arbeider i næringa.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny