Oljeoppgjøret

Stans oljeletinga, ikke utvid den!

20. januar 2015

Bånn gass i oljepolitikken gir økt oppvarming, og fører til at iskanten flytter seg nordover. Derfor må all leting etter ny olje og gass på norsk sokkel stanses, ikke utvides, slik regjeringen har åpnet for i dag.

To uker etter en studie publisert i Nature viste at alle kjente olje- og gass-reserver i Nordområdene må bli liggende hvis vi skal ha sjans til å begrense den globale oppvarmingen til to grader, åpnet i dag regjeringen seksti nye områder for å lete etter enda mer olje, lenger nord enn noen gang.

Som støttepartier stiller Venstre og KrF seg bak regjeringens ekspansive oljepolitikk langs hele Norskekysten. Dette fører direkte til økt global oppvarming, selve grunnen til at iskanten flytter seg nordover.

Det ubehagelige svaret

Verken regjeringen, Venstre, KrF eller Ap er villige til å ta problemet ved roten ved å redusere volumet av norsk oljeproduksjon. Det ubehagelige, men nødvendige svaret burde være å avlyse hele den 23. konsesjonsrunden, slik vi har fremmet forslag om.

Teksten fortsetter under bildet

Hvorfor lete etter mer når vi har funnet for mye?
Vi har allerede funnet fem ganger mer fossilt enn vi kan brenne. Les Bill McKibbens tekst Global Warming’s Terrifying New Math.

Om Venstre og KrF virkelig mener alvor med få ned utslippene fra oljevirksomheten burde de ha støttet forslaget vårt om å stanse hele den siste runden med letetillatelser. Dette stemte Venstre og KrF imot.

Venstre og KrF direkte ansvarlige

– Venstre og KrF er altså direkte ansvarlige for hovedproblemet, nemlig at iskanten flytter seg nordover på grunn av den globale oppvarmingen, og at Arktis, slik vi kjenner det i dag, vil forsvinne. Venstre og KrF greier ikke å redde Arktis ved å krangle om akkurat hvor iskanten ligger, sier Rasmus Hansson.

– Vi har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan pumpe opp, og det er derfor meningsløst å åpne for leting etter enda mer. Hvis vi vil hindre at iskanten flytter seg ytterligere nordover i fremtiden, må vi stanse den eksplosive veksten i fossilinvesteringer og begynne å styre investeringene i Norge inn i bærekraftig utvikling.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny