Statoil må investere i fremtiden

22. mars 2012

Klimakvoter er blitt en gullgruve. Bergens Tidende avslørte forrige uke hvordan Statoil kan øke utslipp på norsk sokkel ved å investere over 100 millioner kroner i giftige prosjekter i Mexico og Kina. Kvotene, som er ment å minske den totale skaden på kloden vår, sponser økt produksjon av drivhusgassen HFK-23. Gassen er flere tusen ganger sterkere enn CO2, og har vært forbudt i Norge siden 2003.

Samme uke trekker et britisk fond seg ut av Statoil på grunn av tjæresandprosjektet i Canada. Prosjektet er ikke økonomisk attraktivt. Enda verre, det berører enorme villmarksområder og medfører ekstra store klimagassutslipp, forurenser grunnvannet, ødelegger skogene, og fordriver dyreliv og urbefolkninger.

En bærekraftig fremtid krever langsiktige investeringer. Statoil må trekke seg ut av tjæresanden, og begynne å satse fornybart. Samtidig må Norge jobbe for et internasjonalt forbud mot sterkt klimafiendtlige giftgasser, og sikre at kvotekjøp bidrar til faktisk utslippsreduksjon. Det hjelper lite med gode intensjoner, når vi bidrar til økt utslipp globalt.

 

Hanna E. Marcussen
nasjonal talskvinne, Miljøpartiet De Grønne

 

(Debattinnlegget var på trykk denne uken i Bergens Tidende, Altaposten, Finnmark Dagblad og Fjordabladet.)

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny