Statsbudsjettet: Ikke et grønt skifte

07. oktober 2015

Regjeringen leverer et statsbudsjett med noen små lyspunkter, men hovedbildet er at klimagassutslippene ikke kuttes, at oljeavhengigheten videreføres og at hovedsatsingen er skattelette til miljøskadelig privat forbruk.

– Regjeringen bruker mange milliarder i form av uprioritert skattelette til privat forbruk. Samtidig savner vi fortsatt en målrettet bruk av skatter og avgifter for å vri næringsliv og forbruket i grønnere retning, sier nasjonal talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

– Hvis vi skal gjennomføre en omstilling må vi flytte subsidier og støtte vekk fra oljeindustrien og inn i bærekraftige næringer. I dette budsjettet fortsetter regjeringen å subsidiere oljenæringen kraftig. Dette reduserer effekten av de positive tiltakene, sier Hansson.

– En oljesmurt forbruksfest
I år øker oljepengebruken som andel av fastlands-BNP til 7,1 prosent. Det er ny rekord, og 0,9 prosentpoeng opp fra fjorårets rekord.

– Det er dypt urovekkende at oljepengebruken øker til nye rekorder. Vi er i nå i ferd med å få en situasjon der vi bruker mer oljepenger over statsbudsjettet enn det som tilføres oljefondet. I usikre tider er det grunnleggende galt å gi bort milliarder i uprioritert skattelette som skal føre til økt privat forbruk, sier Hansson.

Kutter ikke utslipp
Regjeringen skriver i nasjonalbudsjettet at utslippene, med dagens virkemidler, er forventet å øke med 1,1 mill. tonn i 2020 til 54,9 millioner tonn, sier Hansson.

– Regjeringen har selv vedtatt at utslippene skal ned med 40 prosent innen 2030. Hvordan mener Siv Jensen at dette er et godt miljøbudsjett når det ikke legger opp til utslippskutt? spør Rasmus Hansson.

I 2030 er utslippene forventet å gå ned med bare 1,3 mill. tonn sammenlignet med 2014.

Ikke bare oljesvart
– De Grønne ser flere lyspunkter i regjeringens forslag til statsbudsjett og skattereform. Vi støtter forslaget om å senke skatten på arbeidsplasser og bedrifter i Norge. Det er også bra at det legges fram en tydelig satsing for forskning. Samtidig oppretteholdes dagens nivå på oljeskatten. Dette er skritt i riktig retning som vi ønsker velkommen, sier Hansson.

Økt innsats for flyktninger
De Grønne er fornøyde med at regjeringen foreslår mer penger til bosetting og integrering, og også har intensivert samarbeidet med kommunene for å ta i mot flere flyktninger.

– Barne- og likestillingsminister Solveig Horne virker villig til ta grep både i organisering og penger for at Norge skal kunne ta i mot 8000 kvoteflyktninger, i tillegg til økningen i asylsøkere som finner veien til Norge på egen måte. Det er jeg glad for, sier Hansson.

Spørsmålet er om midlene til bosetting og integrering av flyktninger er nok i den situasjonen vi er i, og hvor de henter pengene fra til både bosetting og bistand i nærområdene til Syria. Regjeringen har blant annet kuttet 104 millioner kroner i bilateral bistand til Asia og Latin-Amerika, 400 millioner til bærekraftig utvikling og miljø i utenriksbudsjettet samt 50 millioner til informasjonsarbeid om utviklingsspørsmål.

– Vi kan ikke akseptere at det kuttes i annen utviklingshjelp og fredsbygging for å hjelpe i en akutt flyktningkrise. Det er både kortsiktig og lite humant.

– I realiteten har regjeringen nå prioritert forbruksøkende skattelette, mer oljeleting i nordområdene og mer vei til mange milliarder, framfor å styrke bidraget til en verden rundt oss i en fortvilt situasjon, avslutter Hansson.

Du kan lese hele statsbudsjettet her: www.statsbudsjettet.no

De Grønne er nå i gang med å lage et alternative statsbudsjett for 2016. Sjekk ut fjorårets her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny