Store ambisjoner, liten handlekraft

05. juni 2012

Foto: Wikimedia Commons

5. juni har vært kjent som verdens miljødag i fire årtier, men den har aldri vært så viktig som i 2012. Markeringen kickstarter oppvarmingen til Rio +20, som går av stabelen i Brasil om drøye to uker. Over hundre statsledere, samt 50.000 representanter fra regjeringer, privat sektor og sivilsamfunn skal møtes for å diskutere hvordan de kan redusere fattigdom, fremme sosial likhet og beskytte miljøet. Hovedtemaene er grønn økonomi og bærekraftig utvikling, og utgangspunktet for diskusjonene er en smørbrødliste av ting som er bra for planeten og menneskene på den. Ambisjonene er store, men det bør settes spørsmåltegn ved mangelen på forpliktelser til å oppfylle dem.

Statsminister Jens Stoltenberg, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og utviklingsminister Heikki Holmås skal til Rio. En av de norske frontsakene er verdsetting av verdens skoger, som rommer biologisk mangfold, hjem og levebrød for millioner av mennesker, og et essensielt karbonsluk. Norge er en internasjonal drivkraft for verning av skog, og regjeringen har bevilget en årlig sum på 3 milliarder kroner til klima- og skogsatsingen REDD+. Et godt initiativ på mange måter, men staten håver samtidig inn oljeinntekter – 128 milliarder bare i fjor – og oljefondet anklages jevnlig for å investere disse i selskaper som ulovlig hugger skogen regjeringen jobber for å verne.

Denne tvetydigheten er symptomatisk for det globale miljøregimet. I det totale regnskapet veier nemlig «vekst» og «utvikling» fortsatt tyngre enn «grønn» og «bærekraftig», selv om retorikken tilsier noe annet. Faren er derfor stor for at Rio +20 føyer seg inn i rekken av globale konferanser som synliggjør gode intensjoner, men som kommer til kort når disse skal oversettes til handlekraft og resultater.

Miljøpartiet De Grønne vil oppfordre alle til å bruke verdens miljødag til å signalisere til den norske Rio-delegasjonen at dette ikke er godt nok.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny