Stortinget vedtok klimalov

Stortinget vedtok klimalov: – Et kjempeviktig klimafremskritt

02. juni 2017

For ti år siden begynte WWF-sjef Rasmus Hansson å engasjere seg for at Norge skulle få en klimalov. I dag ble klimaloven bli vedtatt på Stortinget – basert på et forslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hanssson.

– Dette er en stor dag for oss! En klimalov var mitt viktigste løfte da vi kom inn på Stortinget. Loven kan bli et vannskille: for første gang kan Stortinget bli nødt til å følge sin egen klimapolitikk. Tidligere har Stortinget vedtatt planer og mål som de har forkastet hver gang dødlinja nærmet seg, sier Hansson.

Hansson mener denne loven er et kjempeviktig klimafremskritt. Loven gir klimapolitikken tydelige forpliktelser, rammer og systematikk som hittil har vært totalt fraværende.

– Dette er veldig viktig. Tiden for å sette seg uforpliktende mål og nekte å oppfylle dem, er forbi. Det samme er tiden der regjeringer kunne vedta klimamål den ene dagen, og ås vedta å øke utslippene den neste dagen. Nå vil vi få systematisk, faglig etterprøvbar kunnskap om hva regjeringen faktisk gjør, sier Hansson.

Klimaloven lovfester målene om utslippskutt i Norge. I tillegg må alle regjeringer presentere klimaeffekten av sine årlige budsjetter. Det blir også opprettet et beregningsutvalg der fagfolk regner ut klimaeffekten av forskjellige tiltak.

Loven sier at utslippsnivået skal reduseres med minst 40 prosent i 2030. Men Hansson mener målene er for svake.

– Klimamålene er ennå alt for svake. Det er nesten utrolig at Stortingsflertallet mener at vi skal bli et «lavutslippssamfunn» uten at de tør å tallfeste hvor mye vi skal kutte i Norge innen 2050. Lovens store svakhet er at den er vid åpen for å kutte utslipp i utlandet, og at den ikke tar med den delen av norske utslipp som kommer fra blant annet oljevirksomheten. Dette viser at vi trenger mange flere grønne politikere på Stortinget, sier Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny