Rasmus Hansson på Stortingets talerstol

Stortingsgruppen i siget

25. januar 2014

Aktiviteten i stortingsgruppa har økt betraktelig etter nyttår, noe som også gjenspeiles i økt synlighet både i media og i stortingssalen.

Aktiviteten i stortingsgruppa har økt betraktelig etter nyttår, noe som også gjenspeiles i økt synlighet både i media og i stortingssalen. Her er noe av det vi jobber med:

– I løpet av de siste ukene har vi vært aktive i debatter om oljefondets investeringer i kullvirksomhet. De Grønne var det første partiet som fremmet forslaget om at oljefondet bør trekke seg helt ut av kullvirksomhet. I dag ser det ut til at et slikt forslag kan få flertall på Stortinget ettersom Arbeiderpartiet har snudd i saken. Vi jobber derfor med å legge press på Arbeiderpartiet, slik at et slikt forslag faktisk kan bli vedtatt.

– Rasmus har debattert jordvernpolitikk (1:28:25) med landbruksminister Sylvi Listhaug i Stortingets spørretime, og han har vært en svært aktiv deltaker under Stortingets omfattende høring om Mongstad-prosjektet, der både Jens Stoltenberg og Helge Lund ble kalt inn på teppet.

– Rasmus har holdt innledninger på flotte og godt besøkte lokallagsarrangementer, blant annet i Vestby og på Hamar.

– Partiet har markert seg kraftig i debatten om klimakvoter gjennom kritiske avisinnlegg, og ikke minst ved at Hanna møtte Jens Stoltenberg til debatt om klimakvoter i Dagsnytt 18 (42:07-50:56) tirsdag 13.1.

– I skrivende stund jobber stortingsgruppa med spørsmål til regjeringen om hvordan de vil sikre at økt produksjon av fornybar energi faktisk vil bli brukt til å kutte i klimagassutslipp. I tillegg er vi i startfasen i arbeidet med å utvikle vår politikk for de internasjonale klimaforhandlingene, og for et eventuelt nytt klimaforlik i Norge.

– En annen sak vi planlegger å markere oss på i løpet av tiden som kommer er Stortingsmeldingen om eksport av våpenmateriell som skal debatteres i Stortinget i februar. Se også vg.no og mdg.no.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny