Stortingsrepresentant Rasmus Hansson og maler Karl Erik Harr viser sin støtte til kystfolkets aksjon foran Stortinget.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson og maler Karl Erik Harr viser sin støtte til kystfolkets aksjon foran Stortinget.

Støtter kystopprøret

03. mars 2014

I dag stod Rasmus Hansson foran Stortinget sammen med aksjonister for å vise sin støtte til kystopprøret. De siste ukene har protestaksjonen, med krav om at fiskeressursene skal sikres for fellesskapet på lik linje med olje og vannkraft, preget utsatte kystsamfunn i Nord-Norge.

– Vi har full forståelse for den dype frustrasjonen som kystfolket i Nord-Norge føler over å se arbeidsplasser forsvinne mens havet koker av fisk, sier Rasmus Hansson.

Bakgrunnen for aksjonen er at mange i Nord-Norge lenge har vært misfornøyde med måten Røkke-selskapene Norway Seafoods og Havfisk forvalter trålkvotene og landindustrien på. Misnøyen retter seg også mot politikere som ifølge aksjonistene har latt føringene om leveringsplikt vannes ut over tid.

– Dette opprøret går i all enkelhet ut på å sikre ressursene til lokalsamfunnene og bosettingen langs hele kysten. Fiskeriressursene skal være den norske allmennhetens felleseie og ikke deles ut som privat eiendom til enkeltpersoner og selskaper, sier Hansson.

Hansson trekker frem det globale handelssystemet som et underliggende problem:

– Et globalt handelssystem som gjør det såkalt rasjonelt å filetere barentstorsk i Nord-Kina istedenfor i Gamvik er åpenbart ikke lenger fornuftig. Det er ikke riktig at norsk fisk ikke gir norske arbeidsplasser og det er ikke miljøvennlig å sende fisken jorda rundt før den spises.

Hansson mener at det er en forutsetning at fiske organiseres og gjennomføres med ressursbevaring, økosystem og klima som grunnleggende hensyn.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny