Strømrekord bør stå til evig tid

24. januar 2013

Hanna E. Marcussen. Foto: Monica Løvdahl

– Hvis vi bruker energien smartere trenger vi ikke øke strømforbruket i fremtiden. Derfor bør strømrekorden stå til evig tid, mener Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne. 

Onsdag ble det satt ny norsk rekord i strømforbruk. Den nye rekorden er på i overkant av 24 millioner kilowattimer, skriver nrk.no i dag.

– Denne rekorden har selvsagt sammenheng med kulden, men illustrerer også en skrikende mangel på offensiv politikk for energisparing, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for Miljøpartiet De Grønne. 

Hun legger vekt på at redusert energibruk er en viktig forutsetning for å løse klimakrisen og samtidig unngå unødvendige inngrep i norsk natur. 

– Energisparing er kanskje det viktigste klimatiltaket vi kjenner. 40 % av det skyhøye norske strømforbruket går til oppvarming av hus. De Grønne ønsker en betydelig sterkere satsing på energisparing i bygninger, samt økt bruk og raskere utbygging av fornybare energikilder som solkraft, solvarme, jordvarme og sjøvarme og vindkraft. 

Marcussen mener regjeringen har tatt flere steg mot en bedre energisparingspolitikk i løpet av de siste årene. 

Både Stortingsmeldingen om bygningspolitikk og Klimaforliket inneholder mange gode målsettinger, samtidig har Norge vært en sinke på dette viktige feltet i mange år. Vi har allerede blitt dømt av EFTA-domstolen for ikke å ha fulgt opp bygningsenergidirektivet og energitjenestedirektivet. Det trengs mer en gode målsettinger for å gjøre Norge til en smart energinasjon, avslutter Marcussen. 

Her er noen av tiltakene partiet foreslår i sin alternative klimamelding 

 

 • Sette mål om null direkte utslipp fra nye og oppgraderte bygninger innen 2020.
 • Grunnlasten for oppvarming av bygg må forsynes med fornybar energi. Andelen skal økes til 100 % fram til 2015 for nybygg og 2020 for eksisterende bygg.
 • Øke støtteordningene gjennom Enova til rehabilitering av eksisterende bygninger.
 • Innføring av skattefradrag for energisparende tiltak
 • Utrede et trappetrinnsystem for strømprising, der lavt forbruk premieres og høyt forbruk blir dyrere.
 • Forby oljefyring i alle bygg
 • Gi gjennom ENOVA fullfinansiering av etterisolering av loft med 10 cm isolasjon eller mindre til primærbolig. 
 • Sikre implementering av smarte strømmålere og videre utvikling av fleksible energisystemer (smartgrids).
 • Forenkle prosedyrer for offentlig behandling av små private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon.
 • Arbeide for en nettoprodusentordning hvor små 
 • strømprodusenter motregner produksjon mot eget forbruk.
 • Øke bruken av avfallsprodukter fra jord- og skogbruk til bærekraftig produksjon av biokraft- og varme.
 • Etablere en langsiktig salgsprisgaranti for (husholdingsbaserte) private strømleverandører.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny