Subsidier til grønne næringer, ikke til olje

10. mars 2016

Verden bruker mer på oljesubsidier enn på helsetjenester, ifølge IMF . – Nå må Stortinget si stopp, og gi støtten til nye grønne næringer, sier Rasmus Hansson.

I dag møtte Jonas Gahr Støre og Erna Solberg oljebransjen på Norsk olje og gass’ årskonferanse. Begge partiledere benyttet anledningen til å gi sin vokale støtte til petroleumsvirksomheten.

Rasmus Hansson rister på hodet:

– Nå må de to partilederne ta konsekvensene av Paris-avtalen, hvor vi gikk med på en ambisjon om å begrense oppvarmingen av jorda til 1,5 grader. Det betyr at vi må slutte å gi oljenæringen subsidier for 20 milliarder hvert år, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Fossilt konkurransefortrinn

Hansson mener dette i praksis er å bruke milliarder på å gi fossil energi et fortrinn i konkurransen mot fornybar energi, og tar til orde for at fossilsubsidiene flyttes til grønne næringer i stedet:

– Hvis vi skal skape et bærekraftig og variert næringsliv, må vi sørge for at flere gründere og investorer tør å ta sjanser og teste ut ideer og teknologier i Norge. Da må vi slutte å subsidiere oljeindustrien og heller bruke subsidiene på fremtidens arbeidsplasser, sier han.

De Grønne har nylig foreslått for Stortinget at regjeringen skal gjøre nettopp dette. Les forslaget om å utfase petroleumssubsidiene her.

Fremtidens muligheter

– Det kan innebære at det gis fradrag for investeringer i forskning, utvikling og grønn teknologi og at grønne bedrifter. Bare slik kan vi gå fra en ensformig og oljeavhengig norsk økonomi til en fremtid der vi utnytter mulighetene vi har innenfor bærekraftig næring til hav og til lands, legger Hansson til.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny