– Sundtoft taus om kull

– Sundtoft taus om kull

06. november 2013

Miljøvernminister Tine Sundtoft holdt på Zerokonferansen i dag sin første klimatale. Miljøpartiet De Grønne etterlyser ambisjonene og nytenkingen som Høyre varslet i valgkampen.

– Her var det lite nytt. Sundtoft viser som sin forgjenger ingen vilje til å røre ved oljenæringen. Solberg-regjeringen holder fast ved troen på at fornybarsamfunnet kommer uten reelle politiske endringer, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

Sundtoft fastholdt at hun vil bruke markedet i miljøets tjeneste og «vil bruke oljeformuen til å øke vår globale internasjonale konkurransekraft». Hansson er skuffet over at ministeren er taus om hvordan Norge skal bruke Oljefondet som et klimapolitisk virkemiddel.

– Sundtoft må avklare hvor regjeringen står i forhold til et fossilfritt Oljefond. Få andre tiltak vil ha like stor klimaeffekt og være toneangivende for andre markedsaktører som utfasing av fossil energi fra Oljefondet. Samtidig må det investeres aktivt i fornybart.

Hansson påpeker at Oljefondet er i en unik posisjon, med en nesten uendelig investeringshorisont og kun én ansvarlig eier: Norge.

Av de totale investeringene til Oljefondet er kun én prosent investert i fornybart. Ifølge en ny rapport lansert fra Zero i dag har oljefondet omlag 1720 milliarder, nær 12 %, i fossile investeringer, olje, kull og gass. Det er en høy fossilandel, selv sammenliknet med andre investeringsfond.

– Oljefondet har i dag en alt for stor andel investert i olje, gass og kull. Dette er risikosport med våre pensjonspenger og for klima. Oljefondet trenger et nytt mandat for å kunne investere i fornybart, sier Hansson.

På mandag signaliserte Ap at de vil ha oljefondet ut av kull. De Grønne har tidligere fremmet et forslag om at oljefondet mot ut av fossil energi. I dag fulgte SV opp med et tilsvarende forslag.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny