Per Espen Stoknes

Syv grønne forslag til regjeringsforhandlingene

12. januar 2018

Stortingsrepresentant Per Espen Stoknes gir syv innspill til Venstre om hva de bør prioritere i regjeringsforhandlingene for å få en reell grønn regjeringsplattform, og fortsette å bevare sin posisjon som et grønt parti.

– Nå har Venstre mulighet til å bevise at de er et ekte grønt parti, og ikke bare en litt grønnere versjon av Høyre. I motsatt tilfelle kan regjeringsplattformen være punktum for miljøpartiet Venstre, sier Stoknes. – De siste fire årene har vi sett at Venstres grønnfarge gradvis har falmet, og de lever stadig mer opp til stempelet som lille-Høyre. Jeg er redd for at dagen forhandlingsresultatet legges frem blir dagen Norge har ett mindre miljøparti på Stortinget.

– Det siste vi trenger nå er en blå regjering som gir oss enda en skryteliste med enkelttiltak hvor noen er bra og noen ikke virker, mens helheten i politikken fortsetter å spise opp jordas natur og ressurser og knapt reduserer klimagassutslippene. Fortsetter vi med dagens småflikking vil vi ikke nå Paris-målene våre før om rundt 2050 år. Det siste Norge trenger nå er fire nye år med mikroskopiske klimatiltak og grønnvasking av Frp-politikk.

Stoknes mener at et fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja burde være en inngangsbillett i regjeringsforhandlingene. – Det holder ikke å komme jublende med at sårbare områder fortsatt skal fredes for oljeleting. Det burde være en selvfølge. En meningsfull endring må gjelde avvikling av leting i alle nordområdene.

Syv grønne forslag til regjeringsforhandlingene

  1. Et reelt grønt skatteskifte: En ny regjeringserklæring bør kutte skattene på blant annet kollektivtransport, frukt og grønt, kulturopplevelser og økologisk mat og sørge for at miljøvennlige valg blir lønnsomt for både folk og bedrifter. Samtidig må det blir dyrere å forurense.
  2. Resten av den urørte naturen i Norge må vernes: Hvert eneste år forsvinner urørt natur på størrelse med Oslo kommune. Hvis dette fortsetter som i dag vil fremtidige generasjoner vokse opp i et Norge der all villmark er borte for godt.
  3. Ny oljeleting må stanses og subsidiene til fossilindustrien må avvikles: Norsk økonomi og verdens klima vil ta skade av fire nye år med vill-vest oljesatsing. Venstre kan ikke nøye seg med å verne et par sårbare områder. Hvis Norge skal få en ansvarlig miljøpolitikk må regjeringserklæringen stanse all ny oljeleting på norsk sokkel og avvikle oljesubsidiene som i dag fører til kunstig høy aktivitet.
  4. Billigere kollektiv og mer elbiler over hele landet: Det siste tiåret har det blitt billigere å bruke bil og dyrere å kjøre buss, tog og trikk. Norge trenger en stor satsning på grønn transport, for eksempel ved å redusere kollektivprisene med 20 prosent, og bygge 4000 nye elbil-ladepunkter over 4 år.
  5. Stans nedbygging av matjord; Bare tre prosent av Norge er matjord. Allikevel bygger vi ned over 6000 dekar hvert år. Norge trenger en politikk som gir matjorda nasjonal beskyttelse.
  6. Regjeringen må sikre en levedyktig rovdyr-bestander: Ulven er kritisk truet av utryddelse i Norge. Allikevel har regjeringen gitt tillatelse til å felle over 70% av de helnorske ulvene. Venstre bør kreve at beslutningen må trekkes tilbake og erstattes av en politikk som sikrer en reelt levedyktig ulvebestand i Norge.
  7. Økt innsats til grønne innovasjoner: Skal vi lykkes med det grønne skiftet, trenger både privat og offentlig sektor gode insentiver. Skattefradragsordningen for forskning og utvikling bør styrkes, og det bør etableres en egen ordning med miljøfokus. Samtidig må vi styrke kompetansen om grønne offentlige innkjøp, som beløper seg til nærmere 500 milliarder kroner årlig.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny