Talspersonkandidater

Talspersonkandidater

14. januar 2018

De Grønne skal velge talspersoner på Landsmøtet i mai 2018. De to talspersonene er partiets fremste tillitsvalgte, og utgjør sammen med partisekretæren partiets toppledelse. Valgkomiteens utgangspunkt har vært at vår kvinnelige talsperson, Une Bastholm, ønsker gjenvalg, mens vår mannlige talsperson, Rasmus Hansson, ikke ønsker det.

Siden oktober 2017 har det blitt identifisert og kvalifisert mulige kandidater til talspersonvervene basert på innspill fra partimedlemmene og andre forslag. Samtidig har valgkomiteen hatt en bred dialog med partiet og utviklet kriterier for talspersonvervet som har blitt forankret i Landsstyret.

Totalt har 24 kandidater blitt foreslått til de to talspersonvervene, de aller fleste eksisterende partimedlemmer. Etter en innledende dialog med alle kandidatene gjenstår det én kvinnelig og tre mannlige kandidater som ønsker å være med videre i prosessen. Disse presenteres nå for partiet og vurderes grundigere av valgkomiteen. Valgkomiteen legger fram sin innstilling til nytt talspersonpar for partiet 9. mars 2018.

 

Disse er kandidater til talspersonvervene i MDG pr 15.1.2018:


Une Bastholm

32 år. Oslo/Trøndelag. Stortingsrepresentant, 1. vara fra 2013, fast fra 2017. Kvinnelig talsperson for De Grønne siden 2016. Hun er utdannet statsviter med arbeidserfaring fra Naturvernforbundet, Dyrevernalliansen og eget gründerskap, før hun ble politisk rådgiver for MDGs stortingsgruppe i 2013.

Bastholm er for tiden i fødselspermisjon. Kontaktes gjennom stortingsgruppen.

Kontaktinformasjon
via kommunikasjonsrådgiver Jonas Ravn

Tlf: 938 12 190
E-post: jor@stortinget.no


Farid Shariati

31 år, født i Iran. Kom til Sverige som asylsøker, og har vært bosatt i Vadsø, Finnmark, siden 2008. Har vært styreleder for MDG Vadsø og gruppeleder i kommunestyret siden 2015 og landsstyrerepresentant for Finnmark siden 2017. Farid har blitt kjent som politiker både internt i partiet og i offentligheten gjennom å være en aktiv skribent i lokale, regionale og nasjonale medier. Han har særlig fokusert på sosial rettferdighet, likestilling, feminisme, distriktspolitikk og hvordan den grønne ideologien påvirker andre saksområder enn tradisjonell miljøpolitikk.

Farid om eget kandidatur:

«Jeg representerer den profil som jeg håper De Grønne vil markere seg tydeligere på i fremtiden, og ser på meg selv som en effektiv brobygger mellom ulike interesser og kompetanseområder innad i partiet. Jeg er en tydelig og uredd politiker som kan balansere godt mellom saklig diskusjon og samtidig være offensiv og tydelig på en ikke-teknisk måte.»

Kontaktinformasjon


Tlf: 472 328 72
E-post: farid.shariati@mdg.no

 

Ståle Sørensen

45 år. Buskerud. Gruppeleder for MDG i Drammen bystyre og fylkestingspolitiker i Buskerud. Nestleder i hovedutvalg for samferdsel i Buskerud, 1. kandidat i Buskerud i 2017. Billedkunstner. Gift og har barn. Var politisk aktiv i Venstre før han fortsatte sitt engasjement i De Grønne fra 2013. Tidligere styreleder i Norsk Billedhoggerforening og styremedlem i Norske Billedkunstnere. Spesielt opptatt av kulturpolitikk, samferdsel, utdanning og miljø.

Ståle om eget kandidatur:

«Miljøkampen er ikke en enkeltsak men en positiv samfunnsendring som vil påvirke alle deler av samfunnet til det bedre og gjøre menneskers liv mer innholdsrike og sunne. Miljøpartiet De Grønne representerer en helhetlig politikk for alle samfunnsområder. Jeg ønsker å jobbe for å synliggjøre denne helhetlige politikken bedre enn idag.

Jeg vil jobbe for et mer synlig og tydelig De Grønne. Et parti som tør å tale der andre tier og tenker nytt der andre tviler. Jeg ønsker å jobbe for et Miljøpartiet De Grønne som snakker slik at folk forstår og føler. Et parti som leder og inspirerer, provoserer og motiverer  Et inkluderende parti for folk fra alle samfunnslag.

Et parti som fortsetter å lede politikkutviklingen i Norge og som fortsetter å  dytte samfunnsdebatten videre.

Jeg har  gjennom mitt lokale politiske arbeid vist at jeg kan bryte media-lydmuren, skape debatter og få andre partier med på endringer og nytenkning. Jeg kan både utfordre og samarbeide og sette agenda.  Jeg har inngått politiske allianser og samarbeid med partier på både venstre- og høyresiden. Jeg kan bringe med meg konstruktiv organisasjonsbygging og en stor arbeidskapasitet, kreativitet og entusiasme i arbeidet.»

Kontaktinformasjon


Tlf: 917 90 779
E-post: spontanspontan@gmail.com

 

Arild Hermstad

51 år. Oslo/Hordaland. Sentralstyremedlem og 1. kandidat i Hordaland i 2017.

Utdannet innen geografi og økonomi. Var leder i Framtiden i våre hender i 15 år. Styreleder i Syklistenes Landsforening og aktiv i mange frivillige organisasjoner. Gift og har to barn. Spesielt opptatt av nye, grønne arbeidsplasser, redusert plastforurensing i havet, satsing på kollektive transportløsninger og utvikling av menneskevennlige samfunn.

Arild om eget kandidatur: 

«MDG er Norges viktigste og mest spennende politiske prosjekt. Jeg har lyst til å løfte partiet videre, og sammen med alle de dyktige og engasjerte grønne politikerne sørge for at vi gjør et godt valgt i 2019. Målet må være at MDG får en hånd på rattet i flere av de største byene, og at vi øker vår innflytelse over hele landet i 2019.»

Kontaktinformasjon


Tlf: 980 36 762
E-post: arild.hermstad@mdg.com

 

Kandidater til andre sentrale verv finner du her. 

Kontaktinformasjon til Valgkomiteen


E-post:
valg@mdg.no

Leder: Eline Vigre, tlf 926 84 821

Nestleder: Kim Zimmer, tlf 928 97 621

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny