Gjerde

Tar asylsaken på alvor

12. februar 2015

Asylhøringen 6.2.15 ble nærmest en konkurranse om hvem som var mest indignert på asylbarnas vegne. Stortingsflertallets problem er at de gjennom mange år har akseptert en utvikling hvor antall uttransporterte asylsøkere er et mål i seg selv, mener Rasmus Hansson.

På høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag 6. februar møtte en rekke representanter for politiet, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Advokatforeningen, i tillegg til justisminister Anders Anundsen.

Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson deltok på kontrollhøringen. Han mener informasjonen som kom fram viser at asylbarnas rettssikkerhet er veldig svak.

Les spørsmålet Rasmus Hansson stilte om denne saken under Stortingets spørretime 11. februar her.

– Justisministeren sa at han ga politiet klar beskjed om at barn som har bodd lenge i Norge, ikke lenger skulle prioriteres for utsendelse. Høringen bekrefter imidlertid at denne beskjeden ikke ble oppfattet som en klar instruks fra politiet. Tvert imot er det måltall og returmulighet som har stått i sentrum, sier Hansson.

Galt med forhåndsdefinerte tall

Han mener det er galt at et forhåndsdefinert tall på hvor mange som skal sendes ut av landet er styrende for norsk asylpolitikk og kan trumfe både barnets beste. Stortingsflertallet har de siste årene gradvis økt målet for antall asylsøkere som skal sendes ut av landet fra 4900 til 7100, og noe av dette skjedde plutselig rett før sommeren i revidert nasjonalbudsjett.

– Det har aldri vært en plan verken for regjeringen eller Stortinget å skjerme lengeværende barn helt. De som stemte for en økning i måltallene burde derfor ha skjønt at økt måltall også kom til å føre til at flere lengeværende familier med barn ble sendt ut, mener Hansson.

Uakseptabelt

Blant de lengeværende barna som ble sendt ut i 2014 var mange fra Nigeria og Afghanistan, fordi det i følge regjeringen hadde åpnet seg returmuligheter til disse landene. De Grønne mener det er uakseptabelt at mange av barna ble sendt ut flere år etter at asylsaken deres er behandlet, uten at det blir gjort en ny vurdering av deres tilknytning til Norge. Mange fikk også kort varsel om utsendelsen uten at noen gjorde ny og egen vurdering av barnets beste.

– Vi kan ikke ha det slik at det bare er de barna som tilfeldigvis har ressurssterke og tilgjengelige nettverk rundt seg som får klaget og vurdert sin tilknytning på ny. Dette bør Stortinget ta følgene av uavhengig av utfallet av denne kontrollsaken, sier Hansson.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal nå ta stilling til om det er grunnlag for å stille mistillitsforslag mot justisministeren.

– De Grønne vil nå gå gjennom det som har kommet frem i høringen, og vurdere om vi mener statsråden har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget. Uansett har norsk asylpolitikk langt større problemer enn Anundsen alene. Den trenger en skikkelig human opprydning, særlig for barna, sier Hansson.

Les spørsmålet Rasmus Hansson stilte om denne saken under Stortingets spørretime 11. februar her.

Les mer om og se hele høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen her.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny