Toneangivende bekymring for oljevekst

Toneangivende bekymring for oljevekst

04. desember 2013

Holden-utvalget konkluderer i går med at det beste for norsk økonomi er å utsette åpning av nye oljefelt og dele ut færre letelisenser. De Grønne synes det er gledig at stadig flere synes å være enige at vi trenger en kontrollert utfasing av oljeindurstrien.

– «Alle» er i økende grad bekymret for todeling av norsk økonomi. Dessverre er det få som gjør noe med det. I vårt alternative budsjett foreslår vi å kutte subsidier og skattemessig særbehandling av oljeindustrien sier, Hanna E. Marcussen.

Holden-utvalget består av hovedorganisasjonene i arbeidslivet, inkludert LO og NHO, samt SSB og Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet, som er enstemmige om konklusjonene.

– Det er gledelig at så toneangivende instanser i norsk politikk og næringsliv, gir oss rett i det vi har sagt hele tiden. Men det viktigste argumentet er fortsatt at tre fjerdedeler av all fossil energi vi kjenner til må bli liggende under bakken om vi skal kunne unngå mer enn to grader oppvarming, sier Marcussen.

Hun viser til at det i partiprogrammet står at «De Grønne vil gi det norske oljeeventyret en lykkelig slutt. Det vil si at nye grønne arbeidsplasser og inntektskilder skal utvikles i takt med at olje- og gassnæringen trappes ned. […]  nedtrappingen i petroleumsnæringen vil lette kostnadspresset og konkurransen om kompetent arbeidskraft som i dag hindrer alternativ næringsutvikling.»

– Norge har allerede tjent seg søkrike på olje og gass. Skal vi eller verdens fattigste, som blir hardest rammet av klimaendringen, får bruke det meste av det lille som er igjen, spør Hanna Marcussen.

Omtrent samtidig som Holden-utvalget lanserte sin rapport, ble det også klart at oljefondet har passert 5000 milliarder kroner.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny