Rasmus Hansson

Trekk oljefondet ut av kull!

04. desember 2014

Alle vet at kull er den største årsaken til klimaødeleggelsene vi allerede ser i verden. Nå må oljefondet ut av kull, mener Miljøpartiet De Grønne, som i dag på nytt la frem forslag om dette i Stortinget.

– Oljefondet gir Norge en unik mulighet til å gå foran i det grønne skiftet internasjonalt. Nå er det på høy tid at stortingsflertallet legger det blokkpolitiske snikksnakket til side, og samler seg om å trekke oljefondet ut av kull, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Kull er ikke en investering

I går konkluderte regjeringens ekspertutvalg med at det er bedre for klimaet å fortsatt investere i kull. Utvalgets leder Martin Schanke hevdet at det ikke ville ha noen klimaeffekt å selge seg ut.

– Alle vet at kull er den største årsaken til klimaødeleggelsene vi allerede ser i verden. Likevel konkluderer utvalget på merkelig vis med at det er helt uvesentlig om man investerer i kull eller ikke. Det tror jeg ikke kullindustrien er enig i. Senest i februar kom lederen for World Coal Association til Stortinget ens ærend for å trygle politikerne om å fortsette investeringene i kull. Det vil tvert i mot ha enorm betydning internasjonalt at oljefondet trekker seg ut av kull, sier Hansson.

Et avgjørende spørsmål for uttrekk av kull er hvilke kriterier som legges til grunn for å definere et kullselskap. Siden regjeringens utvalg går mot å selge seg ut av kullselskaper, har utvalget heller ikke laget kriterier for hvilke kullselskaper man bør selge seg ut av.

– Med vårt forslag i dag sørger vi for at denne debatten nå kommer raskt i Stortinget. Mange aktører har laget slike kriterier, senest KLP som på mandag solgte seg ut av 27 kullselskaper som hadde mer enn 50 % av sine inntekter fra kull. Vi mener debatten om hvilke kriterier som skal ligge til grunn må tas åpent i Stortinget nå, ettersom det er et flertall for uttrekk av kull. Det er ingen grunn til å vente, sier Hansson.

Miljøpartiet De Grønne er bekymret for at Venstre og KrF blir utmanøvrert av en regjering som ikke ønsker å trekke oljefondet ut av kull.

– Det var forståelig at KrF og Venstre av hensyn til husfreden stemte sammen med regjeringen før sommeren, men det holder ikke lenger. Hva er vitsen med å være i opposisjon hvis KrF og Venstre ikke kan ta egne standpunkt i en så viktig sak som dette?, spør Hansson.

Her er forslaget vi la fram i Stortinget i dag:

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny