Utfordrer Stoltenberg på finansskatt

03. august 2012

Hvorfor skal Jens Stoltenberg behandle finansspekulantene mer forsiktig enn Nicolas Sarkozy, spør Miljøpartiet De Grønne. Partiet foreslår nå en norsk skatt på finanstransansaksjoner. 

1.august ble den omstridte finansskatten en realitet i Frankrike. Tidligere president Nicolas Sarkozy hadde lovet å innføre en skatt på 0,1 prosent. Noe etterfølgeren Francois Hollande fulgte opp med å doble skatten til 0,2 prosent. Skatten vil omfatte transaksjoner med aksjer i alle franske selskaper med en markedsverdi over en milliard euro. Harald A. Nissen, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne mener Norge burde følge i Frankrikes fotspor.

– Når en konservativ president som Nicolas Sarkozy gikk inn for på gjennomføre dette tiltaket er det merkelig at den norske regjeringen velger å ignorere kravene fra en rekke organisasjoner om å innføre en tilsvarende skatt i Norge. En slik skatt er ikke bare et godt fordelingstiltak, men også sunt for økonomien fordi den først og fremst rammer spekulasjon og dreier finansmarkedet over mot langsiktige investeringer som også er bra for realøkonomien, sier Harald A. Nissen.

I Frankrike har president Hollande lovet at en del av inntektene fra finansskatten skal gå til et fond for å bekjempe AIDS. I Norge foreslår Miljøpartiet De Grønne at regjeringen følger oppfordringene fra den såkalte Robin Hood – kampanjen, som har krevd at finansskatten brukes på miljø og utviklingstiltak

En rekke sentrale norske politikere har tidligere tatt til orde for at en globale ordninger for skattlegging av finanstransaksjoner skal brukes til omfordeling, eller klimatiltak. Vi ser ingen grunn til at den logikken ikke skal kunne overføres til en nasjonal skatt. En norsk finansskatt kan for eksempel brukes til å få fart på finansieringen av klimafondet som Stortinget har vedtatt å opprette, sier Harald A. Nissen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny