Uttalelse fra Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne, 8.11.2017

10. november 2017

Etter at Forsvarets langtidsplan ble vedtatt, har det kommet flere nye opplysninger som gir grunnlag for å kvalitetssikre kostnadsberegningene knyttet til nedleggelsen av Andøya Flystasjon. Herunder også viktige miljøhensyn i et Ramsar-vernet våtmarksområde på Evenes, som ikke er med i regjeringens kostnadsoverslag.

Miljøpartiet De Grønne støtter forslaget om en ekstern gjennomgang av kostnader og konsekvenser for nedleggingen av Andøya Flystasjon.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny