– Verden trenger mer, ikke mindre bistand

– Verden trenger mer, ikke mindre bistand

04. november 2015

150 organisasjoner markerte onsdag sin motstand mot regjeringens varslede bistandskutt. De Grønne støtter oppropet.

–  Regjeringens kortsiktige bistandskutt vil gi flere flyktninger, ikke færre. Ja, dette vil koste oss noe, med det er faktisk vi som skal hjelpe og betale, ikke de fattige. Man kan ikke hjelpe folk i nød, ved å ta fra folk i nød, sier De Grønnes nasjonale talsperson og stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.

Hansson varsler at De Grønne vil legge frem et budsjettforslag som går i motsatt retning av det regjeringen foreslår.

– Ekstrakostnadene for å ta imot flyktningene blir store, men det kan dekkes inn ved kutt i unødvendige skatteletter, flere motorveier og billigere bensin, samt ved å øke miljøavgiftene. Verdens fattige trenger mer, og ikke mindre bistand, sier Hansson.

Regjeringen la forrige ukes fram sitt forslag til hvordan man skal finansiere asyl- og flyktningsituasjonen i 2016. Forslaget innebærer blant annet en omdisponering av 4,2 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet – et kutt i bistandsmidlene på over 10 prosent.

Spesielt kuttene i regnskogsatsingen mener De Grønne er uakseptable.

Det internasjonale samfunnet står nå overfor en vanskelig og ekstraordinær situasjon. De Grønne tar utgangspunkt i at denne situasjonen vil vare over tid, og at måten vi håndterer dette på vil ha store konsekvenser for norsk politikk i årene som kommer.

Les mer om markeringen her.

Bilde: Rasmus Hansson deltar på onsdagens markering mot planlagte bistandskutt sammen med over 100 organisasjoner. Foto: Kjartan Sverdrup / MDG

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny