Verdens miljødag 5. juni

Verdens miljødag 5. juni

05. juni 2015

Temaet for verdens miljødag er bærekraftig forbruk. Miljøpartiet De Grønne mener at jordas bæreevne snart er nådd, og at vi trenger å snu i tide.

Femte juni er den internasjonale FN-dagen for klima og miljø. Årets slagord er: “Seven Billion Dreams. One planet. Consume with care.”

– For at sju milliarder enkeltmennesker faktisk kan vare i stand til å ta vare på vår enestående planet, må myndigheter og næringsliv tilrettelegge for redusert og bærekraftig forbruk, sier nasjonal talsperson i De Grønne, Hilde Opoku.

Et skadelig forbruk

Shoppingshysteriet når årlig nye høyder i utviklede land. Vårt matforbruk alene krever enorme landarealer, vårt reisemønster slipper ut flere millioner tonn CO2 hvert år. Rike økosystemer omvandles til fattige monokulturer, artsmangfoldet reduseres.

– Vårt materielle forbruk krever et ressurs- og energibruk flere ganger høyere enn jorda kan tåle. Konsekvensene er tidløse, og deres ringvirkninger er langt frem i tid uoverskuelige, sier Opoku.

Metthetsnivået er nådd

Samtidig vet vi at økningen i materiell velstand ikke er proporsjonalt knyttet til mer lykkefølelse, etter at et visst metthetsnivå er nådd.  Vårt forbruk er altså både uetisk og unødvendig.

Selv om dette problematiseres, presenterer ikke politikerne konkrete tiltak for å begrense forbruket. Istedenfor vil den blåblå regjeringen faktisk tredoble vårt private forbruk innen 2060. I en verden hvor millioner mangler nødvendigheter, og produksjonen truer vårt felles livsgrunnlag.

Tiltak for grønt forbruk

Derfor har De Grønne lagt frem for Stortinget et forslag om tiltak for å redusere forbruket til et bærekraftig nivå:

  • Konkretisering av målsetting for lavere forbruk.
  • Innføring av stimuleringstiltak for å øke produkters levetid, garantitider og forbud mot salg av varer konstruert slik at levetiden forkortes.
  • Opprettelse av lokale møteplasser for deling og reparasjon av varer.
  • Gjennomføring av tiltak for å redusere utilbørlig kjøpepress gjennom reklame.

På Stortingets nettsider kan du lese hele forslaget om å redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig nivå.

Miljøpartiet De Grønne presenterer et nytt paradigme i norsk samfunnsliv – men innsatsen må være felles.

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny