Verdens miljøverndag: Førti år med nøling er nok

Verdens miljøverndag: Førti år med nøling er nok

05. juni 2013

5. juni 1972 åpnet FNs første globale miljøkonferanse. Verdens miljøverndag er en god anledning til å markere hvorfor det haster å handle.

5. juni 1972 åpnet FNs første globale miljøkonferanse. Verdens miljøverndag er en årlig markering av dette, og en god anledning til å markere hvorfor det haster å handle.

I forbindelse med konferansen i 1972 bestilte FN boka «Bare én jord» av Barbara Ward og René Dubos. Den går igjennom de globale miljøutfordringene slik de så ut da. Det første som omtales er trusselen om global oppvarming, som altså var godt kjent allerede for 40 år siden. Siden da er verdens årlige utslipp av CO2 fordoblet. I dag vet vi at vi ikke kan utvinne all olje, kull og gass vi har funnet, dersom vi ønsker å bevare et levelig klima.

«Bare én jord» viet mye plass til forurensningen av verdenshavene, et problem som bare har vokst. I dag er havene overalt forurenset av ørsmå plastpartikler, som suger til seg miljøgifter og utgjør en fare for marint liv. Siden 1972 er verdens plastforbruk sju-doblet. Siden 1972 har vi dessuten oppdaget at våre utslipp av CO2 gjør havet surere – et eksperiment med uoverskuelige følger for livet i havet.

Siden 1972 har vi blitt dobbelt så mange mennesker i verden – dobbelt så mange som deler på det samme matfatet. Om miljøødeleggelsene fortsetter, vil det bli vanskeligere og vanskeligere å sikre gode levekår for alle. Særlig hvis den rike delen av verden fortsetter å øke sitt forbruk. Derfor må vi både redusere forbruket og utvikle mer miljøvennlig teknologi, som vi er villige til å dele med resten av verden. Men kanskje aller viktigst: Noen må la sine oljereserver ligge, slik at klimagassutslippene reduseres.

Det er en vanlig oppfatning at Norge var et fattig land før oljen. Sannheten er at Norge i 1972 – da vi ennå ikke produserte nok olje til eget forbruk – var verdens 8. rikeste land. Og siden den gang har boligarealet per person økt med to tredjedeler, kjøttforbruket er nesten fordoblet, vi kjører over dobbelt så mye bil og reiser minst ti ganger mer med fly til og fra utlandet. Vår belastning på kloden har også økt. Norges utslipp av CO2 økte ifølge SSB fra vel 30 millioner tonn i 1973 til vel 44 millioner tonn i fjor.

Vi har visst om miljøproblemene i over førti år. Allikevel blir de verre. Mye av problemet er at vi ikke klarer å bli enige om hva vi skal gjøre, eller viktigheten av å gjøre noe. Men når vi nøler, gambler vi med vårt eget livsgrunnlag. Førti år med nøling er nok. Nå er det på tide å tenke nytt. Derfor vil vi i Miljøpartiet De Grønne erstatte forbruksvekst med livskvalitet. Vi vil fase ut petroleumsvirksomheten innen 20 år og vi vil bruke oljefondet til å finansiere en massiv grønn omstilling. Gratulerer med verdens miljødag!

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny