– Vi må kutte utslippene nå

– Vi må kutte utslippene nå

28. mars 2014

– Vi må sette i gang og bruke teknologien vi har og kutte utslippene nå, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

I går ble innstillingen om Mongstad-prosjektet levert. Miljøpartiet De Grønne mener at denne prosessen har vist at verken staten eller Statoil var opptatt av å levere hovedløftet, nemlig rensing av 1-2 millioner tonn CO2.

Bruke teknologien vi har

Vi har teknologi som kan tas i bruk allerede i dag, mener Hansson:
– De rødgrønne tviholder fortsatt på at fangst- og lagring av karbon dreier seg om teknologiutvikling. Høringene har vist at vi allerede har nødvendig kunnskap tilgjengelig. Vi må sette i gang og bruke teknologien vi har og kutte utslippene nå, sier han.

Norges oljeavhengighet er også et hinder for at vi skal nå klimamålene. De Grønne mener at vi må stoppe oljeletingen, og heller satse på fornybar energi. Som første parti i historien fremmet derfor De grønne nylig et forslag om å avlyse oljeletingen, den såkalte 23. konsensjonsrunde. Stans i 23. konsesjonsrunde er første steg på en gradvis utfasing av olje- og gassindustrien over en tjueårsperiode.

Må se fremover

Men vi må også ta for oss alle store punktutslipp i Norge, lyse ut karbonfangstprosjekter for disse utslippskildene internasjonalt og gjennomføre storskala fangst som kutter norske utslipp betydelig de neste ti-femten årene. Vi må også stille spørsmålet: Hvor går veien videre for fangst og lagring av CO2?

– Framtidige renseprosjekter kan baseres på teknologi vi allerede har tilgjengelig, og staten må ta en betydelig andel av kostnadene. Dette er den eneste måten å omsette klimaforlik-løftene om fangst og lagring i praksis og å få prøvd ut teknologien som norske politikere har snakket om i ti år, men ikke brukt. Klimautfordringene kan ikke fikses hvis ikke teknologien tas i bruk i industrien, avslutter Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny