Vi minnes i dag Sigmund Kvaløy Sætereng

06. juni 2014

Sigmund, som gikk bort 27. mai 2014, 79 år gammel, var en kraftfull tenker og aktivist i norsk miljøbevegelse, som påvirket og formet mange av partiets medlemmer. Vår stortingsrepresentant Rasmus Hansson uttrykte spontant da han hørte om dødsfallet «Jeg er jo laget av Sigmund». Det sier sitt.

Sigmund Kvaløy SæterengSammen med Arne Næss grunnla Sigmund norsk økofilosofi, og han foreleste om økologi, politikk og filosofi både i akademisk og annen sammenheng resten av livet. Han var også levende engasjert i jazzmusikk og så på improvisasjon som en viktig egenskap i mange sammenhenger

I 1967 tok Kvaløy initiativet til å opprette «samarbeidsgruppene for natur og miljøvern» (SNM) , den første aktivistgruppen i norsk miljøbevegelse. Gjennom SNM var han initiativtaker til den første norske miljøaksjonen som fant sted i Mardøla i Møre og Romsdal i 1970. Han var også sentral i Innerdalsaksjonen og Alta-aksjonen 10 år seinere.  Han var aktiv i skrift og tale i kampen mot norsk medlemskap i EU/EEC.

Sigmund var en verdensborger og en ivrig fjellklatrer. Dette brakte ham i kontakt med sherpa-samfunnet i Nepal som han ble opptatt som medlem i og som hans familie tilbrakte mye tid sammen med. Det var blant sherpaene Sigmund tok buddhistisk filosof til seg.

Seinere var Sigmund Sætereng også rådgiver for kong Druk Gyalpo i Bhutan, som etter råd fra Sigmund Sætereng og andre forsøker å skape et økologisk bærekraftig samfunn som streber etter økt felles lykke i stedet for økt felles nasjonalprodukt (BNP). På gården hjemme på Singsås i Sør-Trøndelag har han gjennom årene involvert mange besøkende i praktisk kunnskapsformidling om økodrift og filosofi. Få har dratt derfra uberørt.

Da Miljøpartiet de Grønne ble dannet ble også Sigmund Sætereng kontaktet, og han toppet vår liste i Sør-Trøndelag i 1989. Han stilte også opp på ulike arrangement for partiet – senest i fjor.

Vi deltar i dag i hans begravelse fra Budal kirke. Miljøpartiet de Grønne takker Sigmund Kvaløy Sætereng for hans enestående innsats for norsk og internasjonal miljøbevegelse og lyser fred over hans minne.

Jan Bojer Vindheim

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny