Une Bastholm

Vi skal nok klare oss uten deg, Trump

02. juni 2017

Av Une Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne og 1. kandidat for Oslo

Donald Trump trekker USA ut av Paris-avtalen. Dermed slår han følge med Syria og Nicaragua, som er de to andre som står utenfor.

Det er et stort tilbakeskritt for internasjonalt samarbeid når verdens vitenskapelig mest avanserte land har en leder med en slik forakt for kunnskap og ansvarlig styring. Med denne avgjørelsen sier Trump rett ut at vi ikke kan regne med USA i det internasjonale klimaarbeidet. Ingen stor overraskelse, for Trump tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Han tror det er en kinesisk konspirasjon for å ramme amerikansk økonomi.

Fornybar-revolusjonen er i gang

Med Trump blir USA sattpå sidelinjen og fratrer nå sin rolle som ledende nasjon. Heldigvis har markedet kommet såpass langt, at Trump ikke kan bremse den enorme veksten i fornybar energi som skjer verden over. Og det er dette som skal redde verden fra farlig klimaendringer; at vi bytter ut fossil energi med ren, fornybar energi.

Framtiden vil handle om sol, vind og vann – ikke olje, kull og gass. Det er her, i fornybar energi, jobbene, pengene og energisikkerheten er. Amerikansk kull og olje vil snart bli erstattet og utkonkurrert av fornybare energikilder. Som vind og sol er i ferd med å gjøre i Tyskland, i California, i Australia, i Chile, i Danmark. I USA jobber allerede dobbelt så mange innen solenergi som kullenergi. Dette er en utvikling som bare vil fortsette – og eskalere – uansett om USA er med i Paris-avtalen eller ei.

I tillegg satser andre store land, som Kina og India, tungt på solenergi og vindkraft. Kina og India står i dag for over en tredjedel av verdens klimautslipp. Ifølge New York Times er begge landene i rute til å nå målene i Parisavtalen før tiden. Indias energiminister Piyush Goyal har nå annonsert regjeringens mål om at det kun skal selges elbiler i 2030. Og på den nylige bilutstillingen i Shanghai sa Volkswagen at de tror Kina vil bli det ledende markedet for elektrisk mobilitet. Og i USA vokser Tesla. Stemningen er i elektrisk!

Et godt bilde på utviklingen, som Tina Bru fra Høyre nevnte da jeg møtte henne i Dagsnytt 18: I USA blir et museum for kullkraft i dag forsynt med strøm fra et solcelleanlegg på taket.

Behov for en klimatoll

At Trump melder seg ut av det internasjonale klimaarbeidet, betyr også spikeren i kista for politikere som sitter og venter på en global karbonavgift. En slik global ordning vil forutsette at USA er med. Erna Solbergs regjering bør derfor nå gjøre to ting: For det første bør de trappe opp Norges klimaambisjoner og bidra til at Europa forsterker sin del av Paris-avtalen. For det andre bør de jobbe for en internasjonal «klimatoll» på varer på USA og andre som bryter Paris-avtalen.

Det har allerede vært alt for billig alt for lenge å ikke kutte utslipp, sammenlignet med den enorme konsekvensen det har for verdens befolkning. En klimatoll handler om å bruke handel til å sikre at forurenser betale, når ikke statslederne selv sørger for dette i sine land. Poenget med klimatoll er ikke straff, men å gi konkurransefortrinn til miljøvennlig teknologi i USA på norske og europeiske markedet. Det kan en gjøre med en klimatoll som differensierer mellom produkter avhengig av klimaavtrykket. En elbil vil ta ha mindre toll enn en bensinbil.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny