Vil bytte ut våpensatsing med solenergi

01. august 2012

Miljøpartiet De Grønne etterlyser et tydeligere moralsk kompass i norsk næringspolitikk.

– Vi vil reise en debatt om hvilke næringer vi ønsker at Norge skal utvikle spisskompetanse på. I dag legger den rødgrønne regjeringen aktivt til rette for at at næringer som fossilindustri og våpenindustri blir stadig viktigere for norsk økonomi. Dette skjer samtidig som mange andre næringer, som for eksempel solindustrien flagger ut sier Hanna E. Marcussen, talskvinne i MDG.

Hun viser til at norsk våpenproduksjon ble doblet på fem år fra 2005 til 2010 og at Norge er verdens sjette største våpeneksportør. Nylig ble det kjent at USA har vist interesse for det norske JSM-missilet, noe som åpner for en krafig økning i eksporten av krigsmateriell til det amerikanske forsvaret. Samtidig er investeringene i olje og gassindustrien større en noensinne.

– Selv om staten bare er en av flere aktører som former norsk økonomi er det ingen tvil om at regjering og storting har stor innflytelse, både som eier, lovgiver og tilrettelegger. Derfor er det viktig at vi diskuterer hvordan denne innflytelsen forvaltes. Når solenergien må flagge ut, mens våpenindustrien vokser er dette delvis en politisk villet utvikling, uttaler Marcussen.

Mens den norske våpenindustrien blomstrer har landets solindustri slitt i sterk motvind de siste årene, noe som har resultert i nedleggelser, blant annet, på Herøya og i Glomfjord. Samtidig har beregninger fra Institutt for Energiteknikk vist at antallet arbeidsplasser i solindustrien kan tidobles i løpet av fem til ti år gjennom en omfattende satsing på solenergi i offentlige bygg.

– Det er illustrerende at staten subsidiserer letekostnadene til oljeindustrien med 78 prosent, mens de ikke villige til å gripe inn for å redde arbeidsplasser i en fremtidsnæring som solindustrien, avslutter Marcussen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny