Klimalov

Vil du ha klimalov, Støre?

02. mars 2015

Denne kronikken stod  på trykk i VG 28. feb 2015.

Forfatter: Rasmus Hansson og Hilde Opoku, talspersoner for Miljøpartiet De Grønne

Jonas Gahr Støre fått en glimrende utfordring fra sine ideologiske meningsfeller i Tankesmien Agenda.

Det begynner å bli vanskelig å tro på de høytflyvende klimapolitiske visjonene til Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han har tidligere erkjent at det kan være nødvendig for Norge å ikke hente opp alle olje- og gassressurser her til lands, men når han blir spurt om hvor mye landets største parti vil kutte i norske CO2-utslipp, så bruker han omtrentligheter og hermetegn. Imens fortsetter Ap sin gamle olje- og klimapolitikk som før. Heldigvis har Støre fått en glimrende utfordring fra sine ideologiske meningsfeller i Tankesmien Agenda (VG i går). I går publiserte Agenda et notat som viser hvordan norsk klimapolitikk har mislyktes med det som faktisk betyr noe, nemlig å redusere klimagassutslippene. Konsekvensen av dette er ifølge tankesmien at vi må forandre klimapolitikken og at Norge bør få en klimalov.

Norge en utslippsversting

For realiteten etter 25 år med klimapolitikk er dessverre at Norge er en utslippsversting. En gjennomsnittsnordmann slipper ut mer enn dobbelt så mye CO2 som en gjennomsnittssvenske. Mens Storbritannia, Sverige og Danmark har kuttet sine utslipp med henholdsvis 25, 20 og 26 prosent fra 1990, har Norge økt sine med fire prosent.

Stortinget behandler forslag

I disse dager behandler Stortinget et forslag fra Miljøpartiet De Grønne, KrF og Sp om at regjeringen skal utrede et forslag til klimalov i løpet av denne stortingsperioden. En slik lov vil sette et klart og forpliktende utslippsmål for Norge målt i tonn CO2, ikke et vagt prosentmål som også regner med kutt i andre land. I tillegg vil klimaloven sette klare målsettinger for hver enkelt sektor, og gjennom et klimaregnskap ansvarliggjøre hver enkelt statsråd til å faktisk gjennomføre utslippskutt. Status skal rapporteres til Stortinget hvert år, og dersom utslippene ikke går ned som planlagt, må regjeringen komme opp med nye tiltak.

Fra hvorfor til hvordan

De fleste landene rundt oss har fått, eller er i ferd med å få, nasjonale klimalover. Storbritannia innførte klimalov i 2008, og den britiske klimadebatten har nå endret seg fra å handle om hvorfor og hvorvidt man skal kutte utslipp, til hvordan.

Da Støre tok over som Ap-leder, var han tydelig på at klima skulle være «rammen rundt all politikk». Nå har Støre muligheten til å vise at Ap mener alvor, og at ønsket om forpliktende klimapolitikk ikke bare er fagre ord. Forslaget om klimalov fra De Grønne, KrF og Sp ligger akkurat nå til behandling i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Venstre og SV har begge vært tydelige på at de støtter en klimalov.

Vil du ha klimalov, Støre?
Relaterte artikler:

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny