Vil ha fakta på bordet

Vil ha fakta på bordet

10. juni 2013

Folk har krav på trygg mat, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

VG skriver i dag om leger, professorer og internasjonale helseeksperter som mener kvinner, barn og ungdom bør holde seg unna oppdrettslaks fordi fisken kan inneholde skadelige giftstoffer.

– Folk har krav på å vite om maten vi kjøper i butikkene er trygg. Vi registrerer at det er uenighet blant forskerne i denne saken. Derfor vil vi ha dokumentasjon og informasjon om stoffene som benyttes i alle typer varer, slik at forbrukerne kan gjøre informerte valg. I tillegg bør vi forby de stoffene som åpenbart er helse- og miljøskadelige sier talskvinnen.

Vurderer boikott

Marcussen har tidligere vært med på å løfte utfordringene knyttet til norsk lakseoppdrett opp på agendaen i EU.

I 2010 vedtok det europeiske grønne partiet en klar oppfordring til norske myndigheter om å styrke miljøfokuset i oppdrettsnæringen. Partiet, som har omkring 50 representanter i EU-parlamentet, har også vurdert boikott av norsk laks.

– Det europeiske grønne partiet representerer millioner av velgere og forbrukere. I 2010 oppfordret partiet til sterkere satsing på lukkede anlegg og bedre miljøprofil i den norske oppdrettsbransjen. Disse signalene har ikke blitt hørt, sier Marcussen.

Forskere som er intervjuet i mandagens utgave av VG mener laksen kan inneholde de persistente organiske miljøgiftene (POP-er), som laksen fôres med i oppdrettsanlegget, og som er skadelig for unge kropper – spesielt spedbarn.

– I tillegg skaper oppdrettsnæringen store mengder biologisk avfall, som sammen med kjemikalier og medisiner, slippes ut i fjordene våre. Vi har etterlyst tiltak fra regjeringen i mange år, uten å få respons, sier Marcussen.

Problematisk

Marcussen mener det problematisk at Lisbeth Berg Hansen er fiskeriminister når hun samtidig har sterke eierinteresser i oppdrettsnæringen.

– Dette er en test på Berg Hansens evne til å gjøre noe med utfordringene i næringen. Oppdrettsindustriens uheldige påvirkning på helse og miljø får stadig større internasjonal oppmerksomhet. Nå må Fiskeriministeren gripe muligheten for aktiv styring, eller vurdere å overlate Fiskeridepartementet til en statsråd som ikke kan beskyldes for å være inhabil, sier Marcussen.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny