Vellykket landsstyremøte

Vellykket landsstyremøte

25. januar 2014

Mongstad-høringen har demonstrert apatien i norsk klimapolitikk. Ingen, verken i den forrige eller nåværende regjeringen, virker bekymret for mangelen på konkrete planer om å kutte klimagassutslippene etter Mongstad-havariet, sier nasjonal talsperson Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne.

Leder i OECDs utviklingskomité, Erik Solheim, som gjestet De Grønnes landsstyremøte, understreket også viktigheten av å kutte utslippene fra norsk olje og gass.

– Det mest avgjørende området hvor Norge trenger et grønt skifte er å komme oss ut av oljeavhengigheten. Vi kan ikke legge ned oljevirksomheten i morgen, men vi må ta avgjørelser som fører oss i retning mindre avhengighet, sa den tidligere miljøvernministeren.

De Grønne mener at klimaproblemet er så akutt at miljøvennlige teknologier som kan bidra til store kutt de neste tiårene bør støttes, og landsstyret åpner nå for karbonfangst i en overgangsperiode.

– Vårt karbonfangst-standpunkt er krystallklart. Vi vil ha en planmessig avvikling av norsk olje- og gassvirksomhet. Karbonfangst er nødvendig mens Norge og verden bygger ut fornybar energi. Men karbonfangst må ikke brukes som et argument for en forlenget oljealder, avslutter Marcussen.

Bilde: Erik Solheim (t.h.) fortalte om FNs klimamål til Miljøpartiet De Grønnes landsstyre. På bildet er også talskvinne Hanna E. Marcussen, og partisekretær Mikkel Storm Glomstein. (Foto: Øyvind Aukrust)


UTTALELSE FRA DE GRØNNES LANDSMØTE:
Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyremøte, 25. januar 2014, Oslo.

Karbonfangst og et fornybart Norge
Miljøpartiet De Grønne mener det er både mulig og nødvendig å sikre en hundre prosent fornybar energiforsyning, både i Norge og i verden som helhet.  Vi vil ha en styrt, planmessig avvikling av norsk olje- og gassvirksomhet over en 20 års periode, med parallell satsning på oppbygging av full fornybar energidekning. Dette innebærer også avvikling av norske gasskraftverk.

Anlegg for  karbonfangst og -lagringsanlegg kan bli aktuelt i avviklingsperioden men må primært brukes til å fjerne utslippskilder der det er vanskeligere å legge om til en klimanøytral prosess. Kostnadene og tidsperspektivet ved det konkrete prosjektet må imidlertid tas i betraktning, og teknologien som utvikles må også kunne brukes i andre land enn Norge.

Miljøpartiet De Grønne kan støtte en fortsatt satsning på karbonfangst og -lagring i Norge, forutsatt at det samtidig satses i enda større skala på reelle, varige fornybare energiløsninger. Anlegget må også knyttes til andre punktutslipp enn fra olje eller gass, og et tydelig uttalt hovedformål med satsningen må være å redusere klimagassutslipp, ikke oljepolitiske hensyn.

Klimaproblemet er blitt så akutt at miljøvennlige teknologier som kan bidra til store kutt de neste førti årene bør støttes. For en rekke utslippskilder, blant annet innen kjemisk- og sementindustri,  finnes ikke andre gode løsninger for å redusere utslippene. Men karbonfangst og -lagring må ikke skal brukes som et argument for en forlenget oljealder.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny