Vil ha lokalt basert landbruk

01. april 2012

Tirsdag denne uken framla Stortinget sin endelige innstilling til regjeringens landbruksmelding. Miljøpartiet De Grønne er lite fornøyd med de etablerte partienes ambisjoner for det norske landbruket.

– Dagens landbrukspolitikk er ikke bærekraftig, verken for bøndene eller miljøet. En hovedutfordring er at stadig mer av matproduksjonen gjøres avhengig av importert soya, mens kornarealer i Norge ikke lenger tas i bruk, sier Harald A. Nissen, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Norsk matproduksjon baseres i dag i stor grad på kraftfôr som legger beslag på flere millioner dekar med jordbruksjord i utlandet, blant annet i Brasil. Noe av grunnen er at den økte matproduksjonen her hjemme hovedsaklig kommer fra mer produksjon av svin og kylling, som er kraftfôrbaserte næringer. Importert korn og soya til kraftfôr regnes til og med som norske når regjeringen hevder å ha økt selvforsyningsgraden i landbruket.

– Både prinsippet om økt selvforsyning og ønsket om bærekraftg produksjon tilsier at det må gjøres mer lønnsomt for bonden å bruke norske beitemarker. Dessuten må norsk matjord i større grad brukes til å produsere mat til mennesker og ikke bare til dyrefôr, sier Nissen.

Han vil blant annet øke tollsatsene på import av soya til kraftfôr, og vri produksjonsstøtten for å gjøre grasbasert fôring mer overkommelig for bonden.

Nissen mener også at regjeringen viser lite handlekraft når det gjelder dyrevelferd. Ved siden av bedring av dyreholdet, etterspør Miljøpartiet De Grønne en mer offensiv avlspolitikk. I dagens landbruk baseres melke- og kjøttproduksjonen på raser som er avlet fram hovedsaklig for å vokse fort og produsere mye. Dette vil Nissen bort fra.

– I dag står norske kyr inne i 8-9 måneder av året. Ved bruk av mer robuste, ekstensive raser kan også beitepotensialet utnyttes bedre og dyrene vil trives bedre utendørs, sier Nissen.

– Produksjonsdyrene i dag blir fôret for raskt, lever trangt med liten mulighet for utfoldelse, og får flere avkom enn det helse og trivsel tåler, sier han.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny