Vil ha moratorium på oljeleting

09. januar 2012

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener Norge bør la de store nye oljefunnene i Barentshavet ligge. Partiet foreslår nå et 20 års moratorium på leting etter olje og gass på norsk sokkel.

– Dersom verden skal nå målet om to graders oppvarming er vi nødt til å la nye funn ligge. Dette handler om å ta hensyn til kommende generasjoner, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for MDG.

Hun mener det langt viktigere for nordmenn å skjermes fra konsekvensene av klimaendringer enn den økonomiske fortjenesten fra å utvinne nye oljefunn nå.

– Oljen er mer verdt for Norge under havbunnen enn dersom vi  tar den opp og investerer dem i et usikkert aksjemarked. Olje er en knapp ressurs og vil bli mer verdt jo lenger vi tar vare på den, sier Marcussen.

Marcussen er svært skuffet over at det ikke finnes noen miljøopposisjon på Stortinget etter at samtlige partier stemte for petroleumsmeldingen før jul, som la opp til fortsatt høyt utvinningstempo og åpning av nye områder i Barentshavet.

– Konsensusen rundt oljepolitikken viser behovet for et nytt, grønt parti ved stortingsvalget i 2013, sier Marcussen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny