Vil ha Nobel-debatt

12. oktober 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøpartiet De Grønne er kritiske til å gi nobelprisen til EU. – Det hadde vært mer berettighet på tidligere tidspunkt, sier talskvinne Hanna E. Marcussen.

Det ble i dag kjent at nobelkomiteen har bestemt seg for å gi fredsprisen til EU. Miljøpartiet De Grønne mener tildelingen er problematisk.

– Vi anerkjenner at EU har vært veldig viktig for utviklingen av et fredelig Europa og vil forhåpentligvis fortsette å spille en slik rolle. Imidlertid hadde det opplevdes som mer berettiget om unionen fikk en slik pris på et tidligere tidspunkt, sier Hanna E. Marcussen.

Hun påpeker at det nå er flere utviklingstrekk ved EU som gjør prisen problematisk, blant annet at unionen holder på å bygge opp sin egen militærmakt.

– I tillegg er det vanskelig å se hva EU har gjort det siste året som tilsier at unionen fortjener en fredspris. Det finnes mange andre gode kandidater som hadde fortjent denne prisen mer, eksempelvis den amerikanske professoren Gene Sharp, sier Marcussen

Marcussen ønsker at man i kjølvannet av prisen får en diskusjon rundt sammensetningen av Nobelkomiteen. Hun mener Stortinget bør vurdere å rekruttere fredseksperter og fredsaktivister til komiteen, ikke utelukkende tidligere politikere. Marcussen tror denne kompetansen er nødvendig for at komiteen skal få øynene opp for det fredsarbeidet som utføres innen internasjonal fredsbeveglse og fredsakademia i dag.

– Det er viktig at prisen får en forankring i den internasjonale fredsbevegelsen, noe jeg ikke kan se at den har i dag, sier Marcussen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny