Rasmus i skogen

Vil ha nye mål for samfunnsutviklingen

25. april 2014

Miljøpartiet De Grønne vil ha nye mål for samfunnsutviklingen utover dagens BNP. – Vi tror ikke en fortsatt kraftig vekst i forbruket over de neste tiårene vil øke nordmenns livskvalitet, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

– Det politiske flertallet i Norge sier at vi skal forbruke stadig mer over de neste tiårene. Om femti år skal vi etter planen forbruke tre ganger mer enn i dag. Miljøpartiet De Grønne har ingen som helst tro på at dette vil gi nordmenn et bedre liv. Tvert imot er det dette en oppskrift stadig større naturødeleggelser og lavere livskvalitet, mener Hansson.

På Miljøpartiet De Grønnes landsmøte varslet han at partiet vil legge frem et forslag i Stortinget om et utvalg som basert på tilgjengelig kunnskap skal foreslå nye mål for samfunnsutviklingen i tillegg til BNP, og hvordan de kan legges til grunn for politiske prosesser.

– Det kan for eksempel være mål knyttet til folks egen vurdering av livskvalitet, eller mål for økologisk bærekraft. Dette handler om hvilket samfunn vi vil bygge i tiårene som kommer. Det er på høy tid at vi tar denne debatten også her i Norge, mener Hansson.

Stor internasjonal interesse

Det er stor og voksende internasjonal interesse for at BNP og økonomisk vekst er et utilstrekkelige mål for samfunnsutviklingen. Stiglitz-kommisjonen som ble utnevnt av tidligere president Nicholas Sarkozy er blant de som har påpekt de mange svakhetene med BNP, som at det ignorerer sosiale og miljømessige konsekvenser og ikke tar høyde for viktige tjenester som eksempelvis privat omsorg.

Stiglitz-kommisjonen anbefalte derfor verdens land å ta i bruk en rekke nye mål på indikatorer for livskvalitet for samfunnsutviklingen, og har i ettertid fått stor betydning. En rekke aktører både i Norge og internasjonalt har tatt konklusjonene videre. Blant annet har OECD publisert detaljerte retningslinjer for hvordan livskvalitet bør måles, og FN har opprettet et eget nettverk som arbeider med dette.

Rikere enn noen sinne

Samtidig har en typisk norsk husholdning siden 2005 fått over 60.000 kr mer å rutte med. Likevel sier halvparten av befolkningen i en undersøkelse gjort for Spekter at de heller vil ha en dag fri i uken enn mer lønn og økt forbruk.

– Norge anno 2014 er blant de rikeste landene i verdenshistorien, og vi har mer kunnskap enn noen gang før. Vi vet at det ikke lenger er en sammenheng mellom økt forbruk og bedre livskvalitet. Derimot vet vi at fortsatt forbruksvekst vil ødelegge livsgrunnlaget på jorda. Det må også få konsekvenser for politikken, sier Rasmus Hansson.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny