Rasmus Hansson

Vil ha slutt på norske kvotekjøp

07. januar 2015

De Grønne legger i dag frem forslag i Stortinget om at Norge skal slutte å kjøpe seg fri fra egne klimakutt gjennom kvotekjøp i u-land.

– Dagens politikk med omfattende og voksende CO2-kvotekjøp hindrer grønn omstilling i Norge, og bidrar til at Norge fremstår som en seriøs aktør som tar sine klimaforpliktelsene på alvor, mens vi egentlig har blant de svakeste nasjonale klimamålene i den vestlige verden, sier Rasmus Hansson.

I mars skal Stortinget vedta en ny klimamålsetning for Norge frem mot 2030. I vårt forslag krever vi at det nye målet ikke skal være basert på kvotekjøp i utviklingsland, gjennom FNs kvotesystem.

Hør Rasmus i debatt mot Høyres miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup om kvotekjøp i Politisk kvarter på NRK P2, 6. januar.

– Til Høyres landsmøte i 2014 sa Erna Solberg at klimapolitikken ikke kan basere seg på kvotekjøp. Vi forventer at hun står for disse uttalelsene og støtter vårt forslag, sier Hansson.

Mange tror Norge skal kutte utslippene våre med 30 % innen 2020, men klimaforliket sier bare at utslippene i Norge skal ned med 5 % fra 1990-nivå. Realiteten er at fem seksdeler av klimakuttene våre gjøres gjennom storskala kvotehandel i utviklingsland. Vi kjøper oss fri. Det er grunnleggende galt.

Omstridt og udokumentert

Det internasjonale markedet for CO2-kvoter er svært omstridt. De siste årene har markedet kollapset, og kvoteprisene har falt dramatisk. Konsekvensen av dette er at Norge for relativt lite penger er i stand til å kjøpe nok kvoter til å innfri våre klimaforpliktelser på papiret. Men i realiteten finnes det ingen dokumentasjon på at CO2-kvotene faktisk reduserer utslippene i verden.

– Det største problemet er at denne naive politikken gjør at vi havner fullstendig i bakleksa i det grønne skiftet som nå skjer internasjonalt. Til og med Kina ligger an til å nå toppen av sine utslipp før oss. Vi står i fare for å bli fullstendig akterutseilt, sier Hansson.

Grønn utvikling viktig

Det er svært viktig at behovet for å ta en større andel av våre klimakutt hjemme, ikke går på bekostning av Norges bidrag til grønn utvikling i fattige land. Vi har foreslått å gi 1 % av nasjonalinntekten til FNs klimafond hvert år, ca. 33 mrd. kroner. Mange av FN-kvoteprosjektene bør også kunne få penger fra klimafondet. Men bidrag til utviklingsland kan ikke lenger være en unnskyldning for å ikke kutte utslippene hjemme.

Vårt forslag om at Norge må slutte å kjøpe FN-kvoter legges frem for Stortinget i dag, før det går til behandling i Miljø- og energikomiteen.

Bakgrunn

  • Norge har 3. høyest utslipp av CO2 per innbygger i Europa. Kun Estland og Russland har høyere utslipp.
  • I Kyoto 1-perioden (2008-12) kjøpte Norge FN-kvoter tilsvarende 21,5 millioner tonn CO2.
  • I Kyoto 2-perioden (2013-2020) ligger Norge langt under våre forpliktelser om å slippe ut i snitt 43 millioner tonn CO2 per år. I 2013 var utslippene 53 millioner tonn. Samlet ligger vi an til å måtte kjøpe nærmere 80 millioner kvoter for å innfri vår forpliktelse.
  • FN-markedet («CDM-kvoter») har i realiteten kollapset, fordi det er så mange tilgjengelig prosjekter, og nesten ingen som vil kjøpe kvoter. En kvote på ett tonn CO2 koster nå under 1,50 kroner. Det betyr at Norge kan bli helt klimanøytralt i morgen ved å kjøpe klimakvoter, og det vil ikke koste mer enn det kostet å gruslegge Slottsplassen (mellom 70 og 80 mill kr).
  • EU har varslet at de ikke lenger vil tillate sine medlemsland å kjøpe FN-kvoter i stedet for å kutte egne utslipp. Det er snart bare Norge igjen som kjøper FN-kvoter. De Grønne krever at det norske klimamålet for 2030 ikke skal være basert på kvotekjøp i u-land.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny