Vil redde nordsjøtorsken

21. september 2012

Foto: Trondheim Havn (BY-SA 2.0)

Miljøpartiet De Grønne ber regjeringen vurdere drastiske tiltak for å redde Nordsjøtorsken. – Dagens utvikling er verken økonomisk, eller økologisk bærekraftig sier Hanna E. Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

Torskekvotene i Nordsjøen er i dag på omkring 31 800 tonn. På sytti-tallet ble det imidlertid fanget omkring ti ganger som mye torsk i det samme området.

– Det er flere utviklingstrekk som gjør at vi er særlig bekymret for nordsjøtorsken. I tillegg til mange år med overfiske er også klimaendringene og den økende havtemperaturen en tiltakende trussel mot økosystemene i Nordsjøen, sier Hanna E. Marcussen.

Tore Jacobsen ved Havforskningsinstituttet bekrefter at overfiske er en av de viktigste årsakene til at torsken er truet.

– Bestanden holder seg på et konstant lavt nivå, og er beskattet dobbelt så hardt som den bør være, uttalte Jacobsen til e24 tidligere denne uka.

– Vi mener fiskeriministeren bør vurdere reduksjoner i fiskerikvotene og ikke minst tiltak mot dagens utbredte utkast av små fisk med lav verdi. Regelverket må bli strengere og håndheves langt bedre enn i dag. Slik kan bestanden få mulighet til å hente seg inn igjen. På lang sikt vil også fiskerinæringen tjene på at det gjøres grep for å stanse dagens overfiske, sier Marcussen.

Hun understreker at Nordsjøtorsken ikke kan reddes av Norge alene.

– Nordsjøtorsken blir fisket av alle land som grenser til Nordsjøen, men de største fangstene tas av Skottland, Norge og Danmark. Hvis vi skal denne utfordringen er det også nødvendig å få EU med på laget, avslutter Hanna E. Marcussen.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny