De Grønne vil stanse bistandspenger til Iran

De Grønne vil stanse bistandspenger til Iran

25. juli 2013

Harald A. Nissen ber bistandsministeren sikre at norske midler ikke bidrar til å opprettholde strafferegimer i strid med humanitære prinsipper.

Iran er et av de landene der dødsstraff brukes hyppigst. Mange hundre mennesker henrettes årlig, og i rundt 75 prosent av tilfellene skjer dette på grunnlag av beskyldninger om narkotikaforbrytelser.

Amnesty International har påvist at norske bistandsmidler til Iran bidrar til å opprettholde et regime der bruk av narkotika og alkohol kan straffes med døden.

– Midlene må stanses, sier Harald A. Nissen, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

– Norge er en betydelig bidragsyter til FNs fond for bekjempelse av narkotika. Fondet støtter Irans innsats mot narkotika med store summer, og Norge blir derved medansvarlig for hundrevis av henrettelser hvert år.

I Danmark har utviklingsministeren besluttet å innstille støtten til iransk narkotikabekjempelse med øyeblikkelig virkning fordi landet viderefører bruken av dødsstraff.

– Vi krever at bistandsminister Heikki Holmås gjør som sin danske kollega og sikrer at norske midler ikke bidrar til å opprettholde strafferegimer i strid med det humanitære grunnlaget norsk bistand skal bygge på. Våre bistandspenger skal ikke bidra til henrettelser, hverken i Iran eller andre steder, sier Nissen.

Foto: Monica Løvdahl

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny