Hvorfor lete etter mer når vi har funnet for mye?

Vil stanse oljeleting på norsk sokkel

20. mars 2014

Det er ingen vits å lete etter mer når vi allerede har funnet for mye. For første gang skal Stortinget behandle et forslag om å avslutte leting etter olje og gass på norsk sokkel, fremmet av Miljøpartiet De Grønne.

Verdens kjente reserver av kull, olje og gass er beregnet til å inneholde 2860 mrd. tonn CO2. I sin siste rapport slår FNs klimapanel fast at verden ikke kan slippe ut mer enn 990 mrd. tonn hvis vi skal holde den globale oppvarmingen under 2 grader.

Det betyr at en svært stor del av allerede påviste reserver må bli liggende. Dette må også vi i Norge ta innover oss. Å bruke enorme summer på leting etter ytterligere olje og gass, er et uansvarlig sjansespill på at internasjonal klimapolitikk mislykkes, mener Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor i Stortinget foreslå å stanse tildeling av nye leteblokker i den 23. konsesjonsrunden.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Kjente fossile ressurser

To grunnleggende spørsmål
Under den rødgrønne regjeringen opplevde oljenæringen sterk vekst. Fra 2005 til 2013 steg investeringene fra 88 til 209 milliarder kroner. SSB venter at investeringene vil fortsette å øke i 2014.

Denne linjen fortsetter under regjeringen Solberg. I februar sendte Regjeringen et forslag ut på høring om hvilke letelisenser som bør gis i den neste runden med tildeling av letetillatelser på norsk sokkel, og foreslår totalt 61 nye blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barents­havet sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet sør.

– Norske politikere må stille seg to grunnleggende spørsmål før de åpner for enda flere letetillatelser: Hva er vitsen med å lete etter mer olje og gass når vi allerede har funnet for mye? Og hvem har råd til å la deler av sine ressurser ligge om ikke Norge har det?

Har aldri vært så oljeavhengige
Hansson mener oljepengene har blitt en sovepute, som svekker interessen for å skape gode rammevilkår for annen næringsvirksomhet.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Graf viser Norges investeringer i olje og gass de siste åtte regjeringsperiodene

– Norge har aldri vært så oljeavhengig som nå, om man ser på oljepengebruken i prosent av BNP. Oljepengebruken har nå passert fem prosent av BNP, og regjeringen har varslet at den vil bruke enda mer oljepenger neste år.

Stans i 23. konsesjonsrunde er første steg på en gradvis utfasing av olje- og gassindustrien over en tjueårsperiode.

– Alternativet til en gradvis utfasing vil være at avviklingen av næringen må skje enda raskere når en tilstrekkelig ambisiøs og rettferdig klimaavtale blir vedtatt.

LES MER OM KARBONBOBLEN HER:

Les representatforslaget i sin helhet:

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny