Butikk

Vil Stortinget redusere forbruket?

29. januar 2016

Miljøpartiet De Grønne har foreslått på Stortinget at Norge skal redusere det materielle forbruket til et bærekraftig nivå innen 2030. Forslaget behandles i disse dager i Energi- og miljøkomiteen.

– Vi vil øke krav til varighet og kvalitet på produkter, stimulere mer resirkulering, gjenbruk, reparasjoner, øke prisen på miljøskadelig forbruk og oppfordre til å ta ut produktivitetsøking i form av fritid i stedet for økt kjøpekraft, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Les forslaget i sin helhet på Stortingets nettsider her.

I forslaget presenterer vi seks hovedgrep for å få til et lavere forbruksnivå i Norge, blant annet:

  • Økt levetid og kvalitet av varer
  • Økt deling av varer
  • Redusert kjøpepress gjennom strengere restriksjoner mot reklame
  • En årlig rapport over det norske materielle forbrukets fotavtrykk

Økosystemer ødelegges

Ressursforbruket i verden har passert en farlig grense. Hvert år forbruker vi nå mer skog og andre naturområder, mer fisk og andre dyrearter, mer matjord og andre levende ressurser enn jorda kan gjenskape. Økosystemer ødelegges, arter utryddes og jordas evne til å reprodusere levende ressurser svekkes for hvert år.

Levekår undergraves

Det undergraver også menneskers livsvilkår. Resultatet ser vi hver dag som en uhyggelig øking i antall mennesker som lider i naturkatastrofer og flykter fra ressurskonflikter.

Ifølge Global Footprint Network må det globale ressursforbruket reduseres til halvparten for å bli bærekraftig. I høyforbruks-landet Norge enda mer. En gjennomsnittlig nordmann forbruker 2–3 ganger mer av for eksempel kjøtt og klær enn verdensgjennomsnittet. De Grønne mener at de som forbruker mest må ta en større del av forbruksreduksjonen enn de som bruker minst. Svært mye av problemet kan løses med mer effektiv ressursbruk og gjenbruk.

Nå må Stortinget ta stilling til dette. Vil Stortinget ta hensyn til utfordringene knyttet til vårt materielle forbruk?

Les mer:

 

 

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny