Vil ta grep mot uforsvarlig kjøttforbruk

29. januar 2013

Hanna E. Marcussen, Foto; Monica Løvdahl

Hanna E. Marcussen, Foto; Monica Løvdahl

– Vårt forslag er positivt for både miljø, folkehelse og bønder tror talskvinne Hanna E. Marcussen i Miljøpartiet De Grønne. Hun vil justere momsen for å redusere kjøttforbruket.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å innføre full merverdiavgift på kjøtt og gi pengene tilbake til bøndene. I tillegg vil partiet stille strengere krav til både miljø og dyrevelferd. Dette vil bidra til at både landbruket og matvanene blir mer bærekraftige mener partiet.

– Kjøtt er ressurskrevende og norsk kjøttforbruk er uforsvarlig høyt. Vi vil redusere kjøttspisingen av hensyn til både miljø, dyr, folkehelse og ressurser, sier Hanna E. Marcussen, nasjonal talskvinne i Miljøpartiet De Grønne.

I forrige uke slapp det svenske Jordbruksverket en rapport som foreslår en skatt for å redusere kjøttforbruket, skriver TV2.no.

– Den svenske kjøttskatten skal beregnes ut i fra klimagassutslippene i kjøttproduksjonen. Miljøpartiet De Grønne ønsker imidlertid en fast skatt på kjøtt på samme måte som for eksempel skatt på sukkerholdige varer.

Partiet mener bærekraftig matproduksjon handler om mer enn bare et klimaregnskap, men også dyrevelferd og utnyttelse av de lokale ressursene.

– Vi er opptatt av å se klima og ressursperspektivene i sammenheng i landbrukspolitikken. Ved å redusere kjøttforbruket til det vi hadde i 1980 kan vi få kraftige reduksjoner i klimagassutslipp. Ved å spise mer grønnsaker kan vi også mette langt flere mennesker i verden, sier Marcussen.

Miljøpartiet De Grønne foreslår at kjøttskatten gis tilbake til bøndene i form av tilskudd. Bedre økonomi i landbruket vil gjøre det lettere for bøndene å ha fokus på dyrevelferd og utnyttelse av lokale ressurser.

– Dagens landbrukspolitikk handler om å produsere mest mulig mat til billigst mulig pris. Det fører til at mye av matproduksjonen er basert på utenlandske ressurser, som importert kraftfôr. Ved å øke bøndenes inntekter gjør vi det mulig å flytte fokuset fra høyest mulig produksjon til bærekraftig produksjon av mat.

Hver nordmann spiser, i gjennomsnitt 78 kilo kjøtt i året viser denne rapporten fra norsk institutt for landbruksforskning (NILF). Til sammenlikning var det årlige kjøttinntaket på 55 kilo i 1980 og 37 kilo i 1959.

Våre 3 hovedsaker

Hold deg oppdatert på vårt grønne arbeid

Meny